Zoek in de site...

Cultuurgeschiedenis

Cultuurhistorici bestuderen de manier waarop mensen in het verleden betekenis en waarden hebben toegekend en toegevoegd aan hun leven en aan de samenleving.

Het onderzoek binnen de leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis van de RU richt zich op cultuurhistorische processen van sociale in- en uitsluiting in vrije tijd, sport, kunst, wetenschap, kerk, zorg, politiek en recht.

De vormgeving van groepsculturen, identiteiten en verschillen op basis van klasse, sekse, etniciteit, seksualiteit, religie en nationaliteit - in woorden, beelden, lichamelijke en ruimtelijke praktijken - is daarbij een sterke gedeelde interesse en expertise.

Ons onderzoek richt zich op de periode van 1500 tot heden. Wij besteden bijzondere aandacht aan de cultuurcontacten tussen Nederland, Europa en de wereld.

Overige expertisegebieden

Geweld en herinnering

geweld en herinnering

Gender en seksualiteit

gender

Wetenschap en religie

wetenschap en religie

Toerisme

toerisme

Consumptiecultuur

consumptiecultuur

Biografieën

biograf

Emoties en zintuigen

emoties en zintuigen

Hofcultuur en rechtscultuur

hofcultuur

Antisemitisme en Joodse cultuur

antisemi

Resultaten

De resultaten van ons onderzoek zijn afgelopen vijf jaar gepubliceerd bij vooraanstaande uitgeverijen zoals Routledge, Manchester University Press, Leuven University Press en Amsterdam University Press, evenals in prominente tijdschriften zoals History and AnthropologySocial Science HistoryContinuity and ChangeHistorical Social Research, Journal of Tourism and Cultural Change, Eighteenth-Century Studies, BMGN Low Countries Journal en Tijdschrift voor Geschiedenis.

Zie: recente boekpublicaties en recente artikelen.

Facultaire onderzoeksgroepen

Onderzoekers van de leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis zijn bijna allemaal actief in de interdisciplinaire facultaire onderzoeksgroep Categories Contested.

Daarnaast werken wij samen in enkele andere interdisciplinaire onderzoeksgroepen van het Radboud Institute for Culture & History (RICH):

  • Tourism, Travel and Text
  • Repertoires of representation
  • Representations of the city
  • Transnational Europe
  • The Seventies

Onze medewerkers

Voor een overzicht van onze collega's zie: medewerkers Cultuurgeschiedenis