Zoek in de site...

Recente boekpublicaties

remco Remco Ensel, Anne Frank on the Postwar Dutch Stage. Performance, Memory, Affect (Londen/New York: Routledge, 2021). Link
Floris Floris Meens ed., Ten strijde tegen het verval. Cultuurkritiek in diachroon en internationaal perspectief (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021). Link
Bildschirmfoto 2021-12-03 um 09.33.06

Paul Bassant, Volksvermaak in Zwart Nazareth. Het krachtenspel in de vrijetijdsbesteding van arbeiders in Schiedam, 1850-1975 (Hilversum: Verloren 2021). Link

postcolonial

Marit Monteiro, Geertje Mak en Liesbeth Wesseling eds., Child Separation. (Post)Colonial Policies and Practices in the Netherlands and Belgium. BMGN Theme Issue 135:3-4 (2020). Link

volkskracht Jelle Zondag, Volkskracht. Sport, lichamelijke opvoeding en de versterking van Nederland 1880-1940 (Amsterdam: Boom 2021). Link
Bildschirmfoto 2021-12-03 um 09.18.56

Aad Haverkamp, Biografieën in beweging. Een cultuurhistorische analyse van levensverhalen van Nederlandse topsporters, 1928-2014 (Verloren 2020). Link

mulders Dirkje Mulder, De grens getrokken. Noord-Nederlandse grensbewonders tussen 1914-1964 (Assen: van Gorcum 2020). Link
9781138581210 Nancy Adler, Remco Ensel & Michael Wintle eds., Narratives of War. Remembering and Chronicling Battle in Twentieth-Century Europe (Routledge 2019). Link
umc Joos van Vugt, Gezondheid voor allen. De Radboud Universiteit en haar medische ontwikkelingswerk, 1965-2015 (Valkhoff Pers 2019). Link
Lyna Jan Baetens & Dries Lyna eds., Art Crossing Borders. The Internationalisation of the Art Market in the Age of Nation States, 1750-1914 (Leiden: Brill 2019) Link
meens

Floris Meens and Tom Sintobin eds., Gender, Companionship, and Travel. Discourses in Pre-modern and Modern Travel Literature (London/New York: Routledge, 2019) Link

Arnout Anneleen Arnout, Streets of splendor. Shopping Culture and Spaces in a European Capital City (Brussels, 1830-1914) (London/New York: Routledge, 2019) Link
MbII studies 12 Remco Ensel (red.), Sjacheren met Stereotypen. Essays over “de Jood” als Sjabloon. Menasseh ben Israel Instituut Studies xii (Amsterdam 2016) Link
antisemitisme Remco Ensel en Evelien Gans (eds.), The Holocaust, Israel and 'the Jew. Histories of Antisemitism in Postwar Dutch Society (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016) Link
pcovr.Derks Marjet Derks, Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid. Het verhaal van de Graal 1921-heden (Hilversum: Verloren 2016). Link
66774 Dries Raeymaekers en Sebastiaan Derks (eds.), The key to power? The culture of access in princely courts, 1400-1750 (Leiden: Brill, 2016) Link
halkes Marjet Derks en Annelies van Heijst, Ik verwacht iets groots. Tine Halkes 1920-2011, een biografie (Nijmegen: Vantilt, 2016). Link
borsay furnee Peter Borsay en Jan Hein Furnee (red.), Leisure cultures in urban Europe, c. 1700-1870: a transnational perspective (Manchester: Manchester University Press 2016). Link​
rietbergen clio Peter Rietbergen, Clio's stiefzusters. Verledenverbeeldingen voorbij de geschiedwetenschap (Nijmegen: Vantilt, 2015). Link
Whats-Left-Behind_2d Marjet Derks, Martijn Eickhoff, Remco Ensel en Floris Meens (red.), What’s Left Behind. The Lieux de Mémoire of Europe beyond Europe (Nijmegen: Vantilt 2015). Link
Lyna value

Dries Lyna en Bert de Munck (red.), Concepts of value in European material culture, 1500-1900 (Aldershot: Ashgate 2015). Link

Brill bundel

Jan Wim Buisman, Marjet Derks & Peter Raedts (red.), Episcopacy, Authority, and Gender Aspects of Religious Leadership in Europe, 1100–2000 (Leiden/Boston: Brill, 2015) 240 pp. Link

Dries

Dries Raeymaekers en Jaco Zuijderduijn (red.), Publieke financiën in de Lage Landen (1300-1800) (Maastricht: Shaker, 2015). Link

floris

Floris Meens, Archeologe en muze. Ersilia Caetani-Lovatelli en et culturele in Rome tijdens het Fin-de-siècle (dissertatie Radboud Universiteit, 2015)

rietbergen europe

Peter Rietbergen, Europe: A cultural history (third revised and augmented version; Londen: Routledge 2015) Link

haatspraak

Remco Ensel, Haatspraak. Antisemitisme – een 21e eeuwse geschiedenis (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014) Link

omslag De Nederlander in beeld_1

Remco Ensel, De Nederlander in beeld. Fotografie en nationalisme tussen 1920 en 1945 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014). Link

Jan-Brabers-Zoet-juk

Jan Brabers, Een zoet juk. Rectores magnifici van de Radboud Universiteit over hun rectoraat, 1923-2014 (Nijmegen : Valkhof Pers 2014) Link

cover_constellationcourts

Dries Raeymaekers , José Eloy Hortal Muñoz en René Vermeir red., A constellation of courts. The courts and households of Habsburg Europe, 1555-1665 (Leuven : Leuven University Press, 2014) Link

rietbergen sacrale macht

Peter Rietbergen, Sacrale macht. Religie en politiek in vroegmodern Europa. Opstellen aangeboden aan dr. Jacques Geurts (Nijmegen: Valkhof Pers 2014)

Langen Muziek en religie

Petra van Langen, Katholieke musici en de confessionalisering van het Nederlandse muziekleven, 1850-1948 (Dissertatie. Hilversum: Verloren, 2014). Link

one-foot-in-the-palace---dries-raeymaekers[0]

Dries Raeymaekers, One foot in the palace. The Habsburg Court of Brussels in the Age of the Archdukes Albert and Isabella, 1598-1621 (Leuven: Leuven University Press, 2013) Link

Weusten

Brigitte Weusten, Over een vogel die zich niet liet kooien. Leven en werk van John Baptist Knipping (1899-1973) (dissertatie Radboud Universiteit, 2013). Link

Monteiro

Wim Deetman, Nel Draijer, Pieter Kalbfleisch, Harald Merckelbach, Marit Monteiro en Gerard de Vries, Seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke kerk , II(Amsterdam: Balans, 2013). Link