Zoek in de site...

Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis

In onze expertisegroep staat het leven van gewone mensen centraal. Hoe boden zij het hoofd aan krachten, zoals oorlog, ziekte en economische crises, die hun bestaanszekerheid en gezondheid bedreigden? Hoe maakten ze gebruik van kansen op lotsverbetering? Geschiedenis gebeurde niet in het niets, maar had invloed op de levens van mensen en mensen hadden invloed op de geschiedenis. Dat betekent dat we enerzijds kijken naar maatschappelijke processen, zoals globalisering, industrialisatie, urbanisatie en toenemende ongelijkheid, om te onderzoeken hoe die processen doorwerkten in de levens van mensen. Anderzijds kijken we hoe uit de verhalen en levenslopen van mensen blijkt hoe veranderingen werden ervaren en hoe in gezins- en familieverband bescherming werd gevonden. Daarbij richten we ons niet alleen op de regio of de Lage Landen, maar ook op gebieden over de hele wereld in de periode na 1500. Daarbij hanteren we vaak een vergelijkend perspectief.

ESDG zwaartepunten

In ons onderzoek en onderwijs zijn drie zwaartepunten aan te geven. Ten eerste de geschiedenis van familie en gezin: hoe veranderden de fundamentele maatschappelijke krachten en menselijke ervaringen rond geboorte, partnerkeuze, ziekte en overlijden door de tijd? Ten tweede de geschiedenis van migratie: wat bewoog mensen elders een nieuw bestaan op te bouwen; hoe vonden ze hun plaats in een nieuwe gemeenschap? En wat als die migratie onvrijwillig was en mensen tot banneling of tot slaaf werden gemaakt? Ten derde richten we ons op koloniale interactie: hoe veranderde de levens van inheemse bevolkingen door de opkomst van koloniale machten en hoe vormden zich nieuwe gemeenschappen in de koloniale context?

Gezin en levensloop

Landraad

Migratie-geschiedenis

Bildschirmfoto 2022-07-25 um 10.56.09

Koloniale samenlevingen

Painting_of_prison_hulks_and_other_ships,_River_Thames,_England,_circa_1814

Radboud Group Historical Demography and Family History

De Radboud Group for Historical Demography and Family History bestudeert gezin, levensloop, gezondheid, migratie en slavernij binnen een historisch, internationaal en comparatief perspectief. Meer informatie vindt u op de website van het Institute for Culture & History (RICH).

Contact

Bij vragen mag u gerust contact opnemen met prof. Jan Kok (jan.kok@ru.nl). Voor een compleet overzicht van onze collega’s zie: medewerkers ESDG.