Zoek in de site...

Gezin en levensloop

De veranderingen in het leven van gewone individuen en gezinnen in de afgelopen twee eeuwen liggen aan de basis van veel urgente vragen die we onszelf in de wereld van vandaag stellen: waarom is de wereldbevolking gegroeid van één tot bijna acht miljard mensen? Waarom kampen rijke landen met een lage vruchtbaarheid en vergrijzing, terwijl ontwikkelingslanden worden gekenmerkt door een hoge vruchtbaarheid en een jonge bevolkingsopbouw? Waarom zijn miljoenen mensen van de ene plaats naar de andere verhuisd? En waarom treffen epidemieën sommige sociale groepen harder dan andere?

Om ons dichter bij de levens van onze voorouders te brengen, behandelen we deze en soortgelijke vragen vanuit levensloopperspectief: we brengen de beperkingen, keuzes en het toeval in de levensloop van mensen in verband met de veranderingen in de samenleving als geheel. Het menselijk leven zit ingeklemd tussen twee demografische feiten: geboorte en dood. En de voornaamste gebeurtenissen daartussen zijn eveneens  van demografische aard. Denk bijvoorbeeld aan het verlaten van het ouderlijk huis, de start van je carrière, partnerkeuze, trouwen, het krijgen van kinderen, het maken van promotie, echtscheiding en pensionering. Deze benadering  biedt ons de gelegenheid om alle lagen van de bevolking te bestuderen, omdat de demografische bronnen doorgaans betrekking hebben op alle personen in een land, regio, dorp of stad. Bovendien beperken we ons niet tot Nederland of Europa, maar kunnen we de levenslopen van mensen wereldwijd vergelijken.

Meer weten

Wil je meer weten over gezin en levensloop? Of ben je geïnteresseerd in wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp? Kijk dan verder op de website van het Radboud Institute for Culture & History (RICH).