Zoek in de site...

Historisch Tijdschrift Ex Tempore

Ex Tempore biedt studenten, docenten, onderzoekers en alumni Geschiedenis van de Radboud Universiteit alsook alle andere historisch geïnteresseerden de mogelijkheid op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de Nijmeegse geschiedwetenschap. Jaarlijks brengt de redactie drie edities uit, waaronder minimaal één themanummer en waarvan goed leesbare, wetenschappelijke artikelen van Nijmeegse historici over allerlei landelijk aansprekende onderwerpen telkens de kern vormen. Hiernaast bieden wij studenten de mogelijkheid om in één team samen met docenten ervaring op te doen in de redactie van een wetenschappelijk tijdschrift. Dit maakt Ex Tempore voor hen een unieke leerschool.

ex_temp_omslag_2018_3
ex_temp_omslag_2019_1
ex_temp_omslag_2019_2
knipsel
omslaget2017-3_website-page-001
omslaget2018-1_v1_website-page-001
ET 2020-1 Omslag
ET 2020-2 Omslag
ET 2020-3 Omslag

Word abonnee!

Bent u geïnteresseerd in geschiedschrijving uit en over Nijmegen? Wilt u graag op de hoogte blijven over de laatste publicaties en het onderzoek van de afdeling Geschiedenis van de Radboud Universiteit? Of bent u gewoon bijzonder geïnteresseerd in geschiedenis in het algemeen?

Dan is Ex Tempore, het officiële historische tijdschrift van de Radboud Universiteit, wat voor u!

Redactie

Ex Tempore heeft een redactie van zowel medewerkers als studenten van de afdeling Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het is één van de weinige wetenschappelijke tijdschriften van Nederland met een dergelijke 'gemengde' redactie. Studenten en medewerkers werken op gelijkwaardige voet aan het samenstellen van een nummer.

Ex Tempore op Facebook

Contact

Redactiesecretariaat Ex Tempore
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen

etvt@student.ru.nl