Zoek in de site...

Ik word abonnee!

Via onderstaand formulier kunt u gemakkelijk abonnee van ons blad worden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk de reeds verschenen nummers van Ex Tempore uit de lopende jaargang en een factuur. Let op: zonder tegenbericht wordt uw abonnement jaarlijks door ons verlengd.

Voorwaarden:

Abonnees dienen de jaarlijks vastgestelde abonneegelden over te schrijven aan Ex Tempore. Studenten worden jaarlijks gecontroleerd op hun studentstatus, waarmee zij tegen een verminderde prijs edities af kunnen nemen.

Door zich in te schrijven als abonnee, gaat hij/zij akkoord met het bewaren van zijn/haar gegevens, zolang hij/zij gebruik wil maken van de diensten van Ex Tempore. Tussentijds worden persoonsgegevens slechts verwerkt ten behoeve van het tijdschrift.

Niets uit Ex Tempore mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in de ruimste zin van het woord, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ex Tempore en de desbetreffende auteur.

Abonnementsprijs voor één jaargang
Studenten: € 20,-
Overigen: € 25,-