Zoek in de site...

Geschiedenis

Ex Tempore is een voortzetting van het blad ET•VT. Deze cryptische titel (spreek uit eeteeveetee) was ontstaan uit een fusie tussen twee afzonderlijke tijdschriften.

Met het verschijnen van de eerste jaargang van ET•VT in 1999 werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan een rijke geschiedenis van Nijmeegse historische tijdschriften. Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw verschenen er drie volwaardige tijdschriften. Als eerste verscheenEx Tempore (1981), dat werd gemaakt door medewerkers, gevolgd door Vlugschrift (1982), dat werd gemaakt door studenten en een enkele medewerker van de vakgroep Nieuwe tijd, en tenslotte Verleden Tijdschrift (1984), dat eerst louter werd gemaakt door studenten Economische en Sociale Geschiedenis, maar later door geschiedenisstudenten uit alle afstudeerrichtingen.

In 1999 zijn Ex Tempore en Verleden Tijdschrift (waar Vlugschrift begin jaren negentig al in opgegaan was) samen verder gegaan onder de naam Ex Tempore • Verleden Tijdschrift (ET•VT). Na achttien jaar waren de redactieleden tot de slotsom gekomen dat het laten voortbestaan van twee afzonderlijke historische tijdschriften binnen één Afdeling Geschiedenis op zijn zachts gezegd niet erg opportuun mocht heten. In 2011 is besloten om ook weer onder een naam te gaan opereren die niet de schijn van een tweedeling in zich draagt, vandaar dat sinds dat jaar het blad Ex Tempore draagt.

Inmiddels is Ex Tempore het officiële vaktijdschrift van de afdeling Geschiedenis waarin zowel medewerkers als studenten publiceren over geschiedenis in het algemeen en de Nijmeegse geschiedenis en geschiedschrijving in het bijzonder.