Zoek in de site...

Recensies

Ex Tempore publiceert in elke editie een of meerdere recensies van recente academische publicaties. De werken worden geselecteerd op relevantie en sluiten aan bij de expertise van de recensent. Ze worden geschreven door promovendi en (research) masterstudenten die verbonden zijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder kunt u een paar recente exemplaren vinden die ook zijn verschenen in de papieren edities. Heeft u interesse om een recensie te schrijven, of wilt u een boek aanbevelen? Mail dan naar Ex Tempore.