Zoek in de site...

Oude en Middeleeuwse Geschiedenis

De onderzoekers van de leerstoelgroep Oude en Middeleeuwse Geschiedenis (OGMG) bestuderen de periode vanaf ongeveer 500 voor Christus tot 1500 na Christus. Ons onderzoek richt zich daarbij niet alleen op ontwikkelingen in West-Europa, maar we besteden ook aandacht aan het bredere Middellandse Zeegebied, het Byzantijnse rijk (tot 1453) en de islamitische wereld in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Spanje. Het onderzoek van de Radboud Universiteit naar de integrale geschiedenis van het Middellandse Zeegebied in de Oudheid en Middeleeuwen is uniek in Nederland.

Onze onderzoekers leveren een actieve bijdrage aan internationale onderzoeksactiviteiten en maken hun onderzoek toegankelijk in scholen en de samenleving. De groep organiseert verschillende onderzoeksprojecten, waarin junior en senior wetenschappers gezamenlijk specifieke thema's verkennen. We verspreiden onze onderzoeksresultaten verder door middel van onderwijs en samenwerkingen met niet-academische partners.

Een belangrijk aspect van ons huidige en toekomstige onderzoek, is onze voor 'onzichtbare geschiedenis', die niet direct herkenbaar is in de bronnen. Dit kan gaan om specifieke groepen mensen (tot slaaf gemaakt, vrouwen, niet-elites), maar ook regio's die buiten de traditionele focus van de oude en middeleeuwse geschiedenis liggen (bijvoorbeeld het middeleeuwse Nabije Oosten). Dit betekent ook een methodologische keuze om de oude en middeleeuwse geschiedenis te benaderen via een verscheidenheid aan geschreven en niet-geschreven bronnen en om digitale methoden te verkennen zodat we het materiaal op verschillende manieren kunnen onderzoeken. Op deze manier wordt Oude en Middeleeuwse Geschiedenis meer dan alleen een echo van het eliteperspectief van onze belangrijkste bronnen.

Deze methodologische keuze sluit aan bij een tweede fundamenteel aspect van ons onderzoek. We onderzoeken hoe historisch onderzoek van invloed is op de moderne samenleving, door na te denken over wie de agenda bepaalt, hoe en waarom minderheden in de samenleving, of – meer in het algemeen – hoe kennis wordt geproduceerd en overgedragen.

Onzichtbare geschiedenis

1. Unheard voices_cropped

Materiële cultuur

2. Material culture

Intellectueel leven en het Nastreven van Kennis

3. Intellectual life and the Pursuit of Knowledge_cropped

Politieke cultuur

4. Political culture_cropped

Steden en Stadsleven

5. Cities and City Life_cropped

Gemeenschappen en netwerken

6. Communities and networks_cropped

Traditie en Innovatie

7. Tradition _ innovation_cropped

Milieugeschiedenis

8. Environmental history_cropped

Religieuze cultuur

9. Religious culture_cropped

Scholen en de samenleving

De leerstoelgroep Oude en Middeleeuwse Geschiedenis is actief betrokken bij het toegankelijk maken van haar onderzoek voor een breed publiek. Door samenwerkingen met een breed scala aan maatschappelijke partners verspreiden onze onderzoekers niet alleen kennis van de antieke en middeleeuwse wereld, maar maken ze ook de impact van de premoderne geschiedenis op de moderne samenleving zichtbaar. De activiteiten van de leerstoelgroep variëren van bijdragen aan het curriculum van de basisschool en middelbare school, het geven van openbare lezingen, het mede organiseren van tentoonstellingen in musea, het mogelijk maken van historische muurschilderingen in de openbare ruimte, het samenwerken met acteurs en muzikanten en het mede ontwikkelen van agenda's voor duurzaam waterbeheer door samenwerking met erfgoed- en waterorganisaties.

Tijdens onze lessen voor scholieren leren kinderen hoe wetenschappelijk onderzoek (in de geesteswetenschappen in het algemeen en in de oude en middeleeuwse geschiedenis in het bijzonder) wordt uitgevoerd. Met onze openbare lezingen, bijvoorbeeld georganiseerd door het Nederlands Klassiek Verbond, Stichting Zenobia of Dante Alighieri, delen we onze onderzoeksprojecten en resultaten met verschillende doelgroepen. Door museale tentoonstellingen samen te stellen, zoals de tentoonstelling over de Romeinse keizer Domitianus in het Rijksmuseum van Oudheden, spelen we in op de maatschappelijke belangstelling voor het oude en middeleeuwse verleden. Hetzelfde geldt voor onze historische muurschilderingen (Nijmegen Waalpaintings) in het centrum van Nijmegen die de vaak onzichtbare maar zeer rijke geschiedenis van de stad weer zichtbaar maken voor burgers en toeristen.

Onderzoeksgroepen

Onderzoekers van de leerstoelgroep OGMG zijn actief in de volgende interdisciplinaire onderzoeksgroepen bij het Radboud Institute for Culture & History (RICH):

Internationale onderzoeksactiviteiten

Onze onderzoekers dragen actief bij aan internationale onderzoeksactiviteiten, waaronder de volgende drie projecten:

Digitale methoden

De leerstoel OGMG verkent digitale methoden zodat het materiaal op verschillende manieren onderzocht kan worden. Hieronder een paar voorbeelden: