Zoek in de site...

Gemeenschappen en netwerken

Het Romeinse rijk was een van de grootste politieke entiteiten van de antieke wereld en de Kerk was in de Middeleeuwen een bepalende macht. Dergelijke overkoepelende staats- en religieuze gemeenschappen speelden een vitale rol in de geschiedenis, maar ze verhulden ook veel kleinere  gemeenschappen van een andere aard. Een belangrijk aandachtspunt in ons onderzoek is de vorming en het functioneren van verschillende soorten sociale, politieke, religieuze en intellectuele gemeenschappen en de netwerken waarin en waardoor ze functioneren.

We bestuderen de interactie tussen lokale spelers – of het nu individuen of gemeenschappen zijn – en hun (supra)regionale omgeving, waarbij we ingaan op bredere debatten over globalisering, kolonisatie, identiteitsvorming, tegenstrijdige ervaringen, verzoening en kennisoverdracht. In deze context zijn verschillende onderzoekers in onze groep vooral geïnteresseerd in bottom-up processen van gemeenschapsvorming en de vraag hoe deze werden beïnvloed door de bredere netwerken waarin deze gemeenschappen actief waren. Ons onderzoek kan de vorm hebben van gedetailleerde case studies van bijvoorbeeld individuele manuscripten of individuele gemeenschappen, maar ook van overkoepelende visualisaties van netwerken van teksten, auteurs en objecten. Op deze manier combineren we onze diepgaande expertise op specifieke aspecten en gebieden van de oude en middeleeuwse geschiedenis met geavanceerde methodologieën.