Zoek in de site...

Milieugeschiedenis

Een integraal onderdeel van ons begrip van het verleden is hoe mensen omgaan met hun omgeving en hoe de natuur de geschiedenis mede vormgeeft. Voor onderzoekers van de leerstoel Oude en Middeleeuwse Geschiedenis betekent dit dat we ernaar streven om niet-menselijke (f)actoren in ons onderzoek te betrekken en te onderzoeken wat hun effect was op de gemeenschappen en samenlevingen die we bestuderen (zie ook Materiële Cultuur). We onderzoeken bijvoorbeeld de exploitatie en organisatie van het landschap in de Mediterrane wereld en het Nabije en Midden Oosten. Daarbij besteden we onder andere aandacht aan waterbeheer, maar ook aan de vraag hoe de aan- of afwezigheid van natuurlijke hulpbronnen van invloed is op waarderegimes in een bepaalde samenleving. Verschillende onderzoekers in onze groep bestuderen de manier waarop natuurlijke hulpbronnen werden beheerd door gemeenschappen en wat hun implicaties waren voor sociale en politieke organisatie.