Zoek in de site...

Onzichtbare geschiedenis

Onderzoek naar het antieke en middeleeuwse verleden wordt onvermijdelijk geconfronteerd met een schaarste aan bewaard gebleven geschreven bronnen. Bovendien zijn deze bronnen overwegend geschreven door en voor een bevoorrechte minderheid. Hierdoor bestaat het risico dat andere spelers over het hoofd worden gezien. Onze onderzoekers willen deze onzichtbare geschiedenis zichtbaar maken. We concentreren ons daarbij op individuele spelers én op de bredere structuren waarin zij hun leven leidden. We besteden aandacht aan dominante discoursen, maar ook aan stiltes, hiaten en alternatieve discoursen die te vinden zijn in onze bronnen.

We hebben onderzoeksexpertise op het gebied van groepen met een lage status en minderheden, zoals vrouwen uit alle lagen van de samenleving, tot slaaf gemaakte mensen en lokale gemeenschappen op plaatsen die ondervertegenwoordigd zijn in epigrafisch, materieel, literair en liturgisch bewijs. Voorbeelden zijn de studie van de watervoorziening in de premoderne steden van het Midden-Oosten, de levens van tot slaaf gemaakte mensen of vrijgelatenen in het Romeinse rijk, of de sociale realiteit van het christelijk kerkelijk recht. Deze focus is het resultaat van onze overtuiging dat we iedereen moeten bestuderen om een ​​vroegere samenleving echt te begrijpen.