Zoek in de site...

Politieke cultuur

Wat is politieke macht? Hoe verkrijgt, behoudt en verliest men het? De geschiedenis van de oude en middeleeuwse wereld is een geschiedenis van ontelbare verschillende politieke eenheden: van tribale samenlevingen en jonge stadstaten tot losjes georganiseerde koninkrijken en uitgestrekte rijken. In elk van deze gevallen was politieke macht niet alleen gebaseerd op militaire macht of economische middelen. Macht werd ook gelegitimeerd door allerlei symbolen, zoals de verspreiding van ideeën via literatuur en taal in het algemeen, maar ook materiële praktijken, zoals architectuur en religieuze en seculiere rituelen. Macht en communicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ons onderzoek bestudeert niet alleen hoe macht cultureel werd uitgedrukt, maar ook hoe culturele uitingen werden gevormd door politieke contexten. Zo vormt de weergave van Romeinse heersers een krachtige en essentiële beeldtaal, terwijl de heerschappij van barbaarse koningen (en koninginnen) in de Middeleeuwen werd ondersteund door zorgvuldige onderhandelingen over het politieke discours. Beide kunnen alleen worden begrepen in hun historische en politieke context. Ze werden ook verschillend geïnterpreteerd door verschillende groepen op verschillende momenten. Door politieke culturen in hun eigen context te analyseren, streven we ernaar om een breder kader te scheppen voor een vergelijkend onderzoek naar de relatie tussen politieke macht en culturele uitingen. Op die manier willen we inzicht krijgen in de culturele strategieën die mensen in staat stelden om macht te krijgen en uit te oefenen.