Zoek in de site...

Politieke Geschiedenis

De leerstoelgroep Politieke Geschiedenis in Nijmegen bestudeert de uiteenlopende manieren waarop staten, organisaties en individuen politieke macht verwerven, uitoefenen en legitimeren. Macht komt altijd tot stand in interactie tussen mensen. Mensen richten partijen op, scharen zich achter leiders en scheppen instituties om in hun naam regels te maken en activiteiten te organiseren die de samenleving helpen zich te ontwikkelen. Dat proces is de kern van politiek: de macht om vorm te geven aan de samenleving.

In het Nijmeegse onderwijs en onderzoek zien we ‘politiek’ als een integraal deel van de maatschappij. We bestuderen de geschiedenis van overheid en instituties, maar ook vormen van politiek die ‘van onderop’ zijn ontstaan en zich van daaruit hebben ontwikkeld. Bijzondere aandacht gaat uit naar de representatie van macht en geschreven en ongeschreven regels van het politieke bedrijf. We richten ons daarbij op Nederland en Europa.

Ook in actuele beleidsvraagstukken en maatschappelijke dilemma’s hebben politiek-historici een eigen bijdrage omdat ze als geen ander in staat zijn om recente (beleids)keuzes in historisch perspectief te plaatsen. De interactie tussen burgers en bestuurders – in verleden en heden – staat bij ons dan ook centraal.

Beleid & burger

Bestuur en Beleid 2

Politieke cultuur

Politieke Cultuur

Oorlog & bezetting

Oorlog en Bezetting

Natievorming

Natievorming en Burgerschap

Stem van het volk

Stem van het Volk

Natuur & milieu

Natuur en Milieu

Lokale politiek

Lokale Politiek 1

Europese Unie

Europese Unie

Herinneringscultuur

Herinneringscultuur

Facultaire onderzoeksgroepen

Onderzoekers van de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis zijn actief in de interdisciplinaire onderzoeksgroepen Patterns of Political Interaction, Cultures of War and Liberation en The Seventies van het onderzoeksinstituut Radboud Institute for Culture & History (RICH).

Advies & Actualiteit

Advies & Actualiteit is een onderzoeksteam dat zich bezighoudt met actuele vraagstukken van maatschappelijke en (semi)overheidsorganisaties. Het team is verbonden aan de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis van de Radboud Universiteit. De missie van Advies & Actualiteit is om wetenschappelijke kennis en ervaring in te zetten in de maatschappij. Bovendien wil het team de relevantie van en waardering voor historici in de samenleving vergroten. Daartoe verricht Advies & Actualiteit onderzoek in opdracht.

Medewerkers Politieke Geschiedenis

Voor een overzicht van onze collega’s zie: medewerkers Politieke Geschiedenis.