Zoek in de site...

Advies en Actualiteit

Advies & Actualiteit is een onderzoeksteam dat zich bezighoudt met actuele vraagstukken van maatschappelijke en (semi)overheidsorganisaties. Het team is verbonden aan de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis van de Radboud Universiteit.

Advies & Actualiteit wil de academische kennis en vaardigheden van haar medewerkers inzetten om een nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappij.

We vinden het belangrijk dat wetenschappers middenin de maatschappij staan. Niet als duiders of opiniemakers, maar door hun academische vaardigheden in te zetten om actuele vraagstukken op te lossen. Andersom merken we dat onderzoek ‘in het veld’ ons eigen onderwijs en onderzoek verrijkt.

Bovendien willen we als team de relevantie, waarde én waardering van historici vergroten. Onze ervaring leert dat kijken naar het recente verleden – vanuit diverse perspectieven – bestuurders kan helpen hun huidige problemen scherp te krijgen en hun visie op de toekomst uit te bouwen.