Zoek in de site...

Onderzoeksgroepen

Onderzoekers van de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis nemen deel aan drie onderzoeksgroepen van het facultaire onderzoeksinstituut Radboud Institute for Culture & History.

Kijk hier voor algemene informatie over ons onderzoek en onderwijs.

Cultures of War and Liberation

Vanuit de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis richt deze onderzoeksgroep zich op de dominante historische herinnering in Nederland aan bezetting, oorlog en bevrijding in de Tweede Wereldoorlog. In bredere zin concentreert zij zich ook op de verwerking van en omgang met andere grote breukmomenten van oorlog en revolutie in de geschiedenis. Een substantieel deel van dit onderzoek behandelt de regio Nijmegen en Gelderland, maar ook worden vergelijkingen gemaakt met andere Europese landen wat betreft omgang met het oorlogsverleden.

The Seventies

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) is in haar kerntaak, de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland, aangekomen bij de kabinetten van de jaren zeventig. Daarom is dit decennium voor de komende jaren binnen het bredere onderzoeksthema van het instituut, in samenwerking met onderzoekers van de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis.

Patterns of Political Interaction, from Ancient History to the Present

De onderzoeksgroep Patterns of Political Interaction bestudeert de interactie tussen de geregeerden en degenen die regeren van de oudheid tot het heden. Onze onderzoekers ontwikkelen concepten en strategieën om de perspectieven van subalterns, bredere sociaal-politieke bewegingen en politieke instellingen te analyseren. Daarnaast verkennen we het brede scala aan (historische) bronnen dat beschikbaar is om de interactie tussen formele en informele politiek te reconstrueren. Daarbij reflecteren we op de kwestie van representativiteit en stimuleren we interdisciplinaire samenwerking, met name tussen geschiedenis, literatuur, politicologie en politieke filosofie.