Zoek in de site...

Contractonderwijs

Contractonderwijs

De bachelor- en masteropleidingen van de Faculteit der Letteren verzorgen jaarlijks een groot aantal cursussen. Aan een deel van deze cursussen kunt u ook deelnemen als u niet staat ingeschreven als student aan een universiteit.

Voor wie?

Het contractonderwijs is toegankelijk voor niet-studenten die beschikken over een vwo-diploma of die ten minste 3 jaar onderwijs op hbo-niveau hebben gevolgd en aan de ingangvoorwaarden van de cursus voldoen zoals die geformuleerd zijn in de studiegids. Wanneer u niet voldoet aan de opleidingseisen, maar wel beschikt over voldoende relevante werkervaring, dan kan de studieadviseur voor u informeren of deelname aan een cursus mogelijk is.

Cursusaanbod

Het volledige cursusaanbod voor contractstudenten vindt u hier. Voorwaarde is dat er voldoende ruimte is binnen de cursus, waarbij studenten van de Radboud Universiteit voorrang hebben. Als contractstudent mag u het onderwijs volgen én het tentamen afleggen. Het taalvaardigheidsonderwijs is niet opengesteld voor contractonderwijs. Bent u alumnus en maakt u gebruik van uw voucher, dan is er voor bepaalde opleidingen nog een uitbreiding op het cursusaanbod. Mocht u als alumnus specifiek belangstelling hebben voor een bepaalde cursus die niet valt onder het cursusaanbod voor contractonderwijs, stuur dan eerst een e-mail naar onderwijsadministratie@let.ru.nl.

Naast het contractonderwijs kunt u ook deelnemen aan cursussen die worden aangeboden door Radboud In’to Languages (gespecialiseerd in taal en communicatie). Hiervoor geldt het onderstaande tarief niet, maar gelden aparte tarieven.

Kosten

De kosten bedragen €90,- per ECTS (EC). Voor een cursus van 5 ECTS komt dit neer op een bedrag van €450,- (inclusief 2 tentamengelegenheden en certificaat, exclusief de benodigde literatuur). Het certificaat ontvangt u als u bent geslaagd voor het tentamen. U dient dit certificaat zelf aan te vragen via het Studenten Informatiepunt Letteren. Deelname aan het tentamen is niet verplicht. De kosten gelden niet voor alumni die via vouchers/studietegoed de cursus willen volgen.

U ontvangt van ons een factuur voor deze kosten. Deze factuur moet voor aanvang van de cursus voldaan zijn.

Aanmelding

Als u zich wilt inschrijven voor een cursus als contractstudent, dan kunt u dit doen via dit inschrijfformulier. U moet zich uiterlijk twee weken voor aanvang van een cursus aanmelden. Het Studenten Informatiepunt (STIP) zal zorg dragen voor het afhandelen van de inschrijving en de betaling.

U kunt uw aanmelding intrekken tot twee weken voor de start van de cursus. U kunt uw inschrijving alleen intrekken door te mailen naar onderwijsadministratie@let.ru.nl. Bij tijdige terugtrekking van uw inschrijving wordt het cursusgeld gerestitueerd onder inhouding van 10% van dit cursusgeld aan administratiekosten. Later annuleren betekent dat u het volledige cursusgeld verschuldigd bent.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft over het volgen van contractonderwijs dan kunt u contact opnemen met de betreffende studieadviseur. Heeft u een vraag over uw inschrijving of uw factuur, stuur dan een e-mail naar onderwijsadministratie@let.ru.nl