Zoek in de site...

Kwaliteitszorg

Alle opleidingen van de Faculteit der Letteren zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO). Met het accreditatiestelsel, dat in Nederland werd ingevoerd in 2002, wordt een (vergelijkbare) kwaliteit van opleidingen binnen het hoger onderwijs gewaarborgd en wordt de internationale herkenbaarheid van het hoger onderwijs vergroot.
Eens in de zes jaar worden opleidingen beoordeeld (zie verder NVAO).