Zoek in de site...

Onderzoek

Onderzoek is een van de kerntaken van de Faculteit der Letteren. Alle leden van de wetenschappelijke staf verrichten hun onderzoek binnen een van de facultaire onderzoeksinstituten: het Centre for Language Studies (CLS) of het Radboud Institute for Culture & History (RICH).

Centre for Language Studies

Centre for Language Studies

In het Centre for Language Studies (CLS) wordt innovatief onderzoek verricht op het gebied van taalwetenschap, taal- en spraaktechnologie en communicatie.

Radboud Institute for Culture & History

Radboud Instituut for Culture & History

Het Radboud Institute for Culture & History (RICH) brengt op vooruitstrevende wijze al het (kunst)historisch, letterkundig en cultureel onderzoek van de faculteit samen.

Graduate School for the Humanities

De Graduate School for the Humanities (GSH) is de onderzoeksschool voor onderzoekers die aan het begin staan van hun academische carrière.

Research support

Research Data Management

Research Data Management (RDM) verwijst naar de processen waarmee de duurzaamheid en nauwkeurigheid van verzamelde gegevens wordt bewaakt. Ook vergemakkelijkt RDM het hergebruik van gegevens. De Faculteit der Letteren en haar onderzoeksinstituten CLS en RICH hechten veel waarde aan heldere, nauwkeurige en veilige processen van datamanagement.

Het RDM-beleid van de Faculteit Letteren is gebaseerd op de hier geschetste algemene principes van de Radboud Universiteit. Informatie over FAIR principes, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Informed Consent vindt u eveneens op de RDM-pagina van de Radboud Universiteit. Klik hier voor informatie over auteursrechtlicenties.
Informatie over het Data Management Plan (DMP) is hier beschikbaar. Studenten die meer willen weten over DMP kunnen terecht op de pagina van de Universiteitsbibliotheek.
Specifieke RDM-richtlijnen voor onderzoek aan de Faculteit Letteren zijn te vinden op onze intranet-webpagina's. De data steward van de faculteit is te bereiken via dataofficer@let.ru.nl.

Research Funding and Management Support

Het Research Funding and Management Support (RFMS) -team van de Faculteit der Letteren ondersteunt de acquisitie en het beheer van extern gefinancierde onderzoeksprojecten.

Het team ondersteunt projecten en projectvoorstellen op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

  • Adviseert over financieringsmogelijkheden
  • Biedt ondersteuning bij de voorbereiding van (complexe) nationale en internationale onderzoeksprojecten
  • Berekent budgetten voor subsidieaanvragen
  • Ondersteunt het financiële beheer en rapportage van onderzoeksprojecten
  • Biedt ondersteuning bij het onderhandelen over contracten en consortiumovereenkomsten

Neem contact op met grants@let.ru.nl en voor financiële zaken n.schroder@let.ru.nl

Medewerkers van de Radboud Universiteit kunnen voor meer informatie terecht op onze intranetpagina's.

Humanities Lab

Binnen het Humanities Lab zijn het CLS lab, het Video Lab and het Computer Lab van de Faculteit der Letteren samengebracht. Het Humanities lab biedt ondersteuning in de praktische implementatie van onderzoek. De Technical Support Group, bestaande uit ICT experts, biedt technische assistentie.

Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen

De Ethische Toetsingscommissie (ETC-GW) van de Faculteit der Letteren en Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen heeft als doel het ethisch toetsen van onderzoek dat in de faculteiten wordt uitgevoerd en waarbij direct of indirect personen betrokken zijn.

Peitho - Radboud Retorica

Peitho is het kenniscentrum voor retorica van de Radboud Universiteit en bundelt kennis en expertise op het vlak van retorica en overtuiging op de Radboudcampus.