Zoek in de site...

Peitho

Peitho is het kenniscentrum voor retorica van de Radboud Universiteit en bundelt kennis en expertise op het vlak van retorica en overtuiging op de Radboudcampus. Zij organiseert wetenschappelijke en publiekscongressen, lezingen en onderwijs. Zij zwengelt maatschappelijke debatten aan en is een vraagbaak voor iedereen die meer wil weten over overtuiging.

Peitho wordt mede mogelijk gemaakt door de onderzoeksinstituten CLS en RICH en wil een brug tussen beide vormen.

cls_logo (1) 

ru-logo-a4-rich-eng_1 (1)

Contact

Radboud Universiteit
Faculteit der Letteren 
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen
peitho@let.ru.nl

Peitho

Nieuws: Bé Breij verzorgt eindexamenlezingen 2021

Bé Breij gaat in opdracht van het Nederlands Klassiek Verbond in twee filmpjes van ongeveer 15 minuten aan de slag met het eindexamenonderwerp Latijn van 2021: Cicero's Pro Sexto Roscio Amerino. In deze redevoering weet een nog jonge Cicero een aanklacht wegens vadermoord te ontkrachten die door machtige aanhangers van de dictator Sulla is geuit tegen Sextus Roscius uit Ameria. Cicero maakt aannemelijk dat de aanklacht vervalst is en tot doel heeft om Sextus’ erfenis op te strijken. In de eerste korte lezing laat prof. Breij u en/of de leerlingen kennismaken met het begrip oratio figurata, een verzamelnaam voor de verschillende strategieën die Romeinse redenaars aanwenden om hun mening in bedekte termen te uiten. Aan de hand van oude en moderne voorbeelden laat ze zien hoe deze tactieken precies werken en tot op de dag van vandaag worden benut. Met deze kennis in het achterhoofd worden de kijkers vervolgens in de tweede korte lezing meegenomen in de Pro Sexto Roscio en worden enkele sleutelmomenten uitgelicht waarin Cicero de eerder besproken tactieken toepast. 
De lezingen zijn vrij beschikbaar en te vinden via deze link.
Let op: download de filmpjes eerst om ze in de juiste kwaliteit te kunnen bekijken.

Peitho en onderzoek

Peitho is geïnteresseerd in al het onderzoek dat met retorica en het overtuigingsproces te maken heeft. Op deze website wordt een overzicht gegeven van onderzoeksnieuws op retoricagebied, maar ook buiten de website brengt Peitho onderzoekers samen door bijvoorbeeld mee te denken over samenwerkingen tussen onderzoekers van verschillende faculteiten.

Daarnaast kan Peitho op verschillende manieren praktisch bijdragen aan onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan advies of hulp bij het uitvoeren van (retorische) analyses van teksten, of aan suggesties voor theoretische achtergronden op het gebied van het overtuigingsproces.

Bovendien denkt Peitho graag mee over hoe de implicaties van onderzoek aan het publiek gepresenteerd kunnen worden.

Praktische communicatietrainingen voor academici (zoals over het succesvol aanvragen van beurzen of het onder de aandacht van het publiek brengen van onderzoeksresultaten) zijn beschikbaar via Radboud in'to languages.

Retorica in de praktijk

Onze kennis en bevindingen nemen diverse vormen aan. Zo bieden wij nascholing aan voor bijvoorbeeld docenten, vakgenoten en andere geïnteresseerden. Ook verwerken wij inzichten in onze regelmatig verschijnende blogs. Heeft u een vraag omtrent retorica? Stel deze ons!

Peitho en onderwijs

Peitho ontwikkelt vanuit haar onderzoek diverse (nascholings)cursussen en kan bijvoorbeeld scholieren helpen bij hun profielwerkstukken. (tekst aanvullen).