Zoek in de site...

Samenwerking

Samenwerking ten behoeve van onderwijs of onderzoek, het onderhouden van de warme band met onze alumni: de contacten met onze relaties in de samenleving zijn voor ons van vitaal belang.

Taal-en-Cultuurhub

De Taal-en-Cultuurhub is hét netwerk opgericht door de Radboud Universiteit voor professionals en taalliefhebbers dat regionale initiatieven samenbrengt en ontwikkelt. De Taal-en-Cultuurhub is een initiatief van de Radboud Universiteit om een regionaal netwerk te creëren voor professionals, taalliefhebbers en iedereen die geïnteresseerd is in taal en cultuur. Via de Taal-en-Cultuurhub brengen wij je in contact met de juiste partijen om onderwijs- en samenlevingsvraagstukken invulling te geven die ontstaan rondom taal en cultuur.

Taal-en-cultuurhub

Nauwe banden met het voortgezet onderwijs

De Faculteit der Letteren onderhoudt nauwe banden met het voortgezet onderwijs. Dit doen we door middel van voorlichting, hulp bij profielwerkstukken en nascholingen voor docenten.

Radboud Pre University College

Radboud Pre-University College

Het Radboud Pre-University College of Society slaat een brug tussen het voortgezet onderwijs en de universiteit.

Een leven lang leren

Naast de initiële opleidingen biedt de Faculteit der Letteren verschillende scholingsmogelijkheden: nascholing, professionalisering en cursussen voor alumni.

Een leven lang leren

Lezingen en symposia

De faculteit organiseert regelmatig lezingen, symposia, studiemiddagen en debatten. Voor een overzicht kunt u onze agenda raadplegen.

Onderzoek in opdracht

Regelmatig winnen organisaties advies in bij onze onderzoekers of laten een geheel onderzoek uitvoeren. Dit kan bij één van onze twee onderzoeksinstituten of bij onze twee centra.

Onderzoek

Onze studenten in uw organisatie

Heeft uw bedrijf een onderzoeksopdracht voor een student of is er een stageplaats vacant in uw onderneming? Wij verbinden uw organisatie graag met onze studenten!