Zoek in de site...

Mentoraat

In het eerste studiejaar maak je deel uit van een mentorgroep. Dit is een vaste groep studenten die onder begeleiding van een docent (de mentor) op gezette tijden bijeenkomt. De bijeenkomsten van het mentoraat zijn verplicht. Je mentorgroep fungeert als een klankbord: je wisselt ideeën uit over de inhoud van je studie, je onderneemt samen studiegerelateerde activiteiten en je ondersteunt elkaar waar nodig.

Aan het begin van het studiejaar hoor je van de opleiding in welke mentorgroep je bent ingedeeld.