Zoek in de site...

Studieadviseurs

Hieronder vind je de contactgegevens van jouw studieadviseur. Je kunt online een afspraak maken voor een gesprek.

Functie van de studieadviseur

Elke opleiding heeft een studieadviseur, die voorlichting geeft over het studieprogramma en studenten adviseert bij het maken van belangrijke keuzes tijdens de studie. De studieadviseur heeft een vertrouwensfunctie.

Je kunt bij je studieadviseur terecht voor de volgende zaken:

  • de opzet van de studie; hoe zit het studieprogramma in elkaar;
  • je studiekeuze; mocht je je onverhoopt niet op de juiste plek voelen;
  • de invulling van je minoren;
  • je studieplanning; bijvoorbeeld wanneer je naar het buitenland wilt;
  • studeerproblemen, zoals tentamenstress, studievaardigheden of motivatie;
  • voorzieningen bij studievertraging door ziekte of andere bijzondere omstandigheden;
  • de keuze voor een masterprogramma;
  • je oriëntatie op de arbeidsmarkt als het einde van je studie in zicht komt.

Wanneer de studieadviseur niet zelf de hulp kan bieden die je nodig hebt, kan hij of zij je doorverwijzen naar de studentendecanen, een studiekeuze- en loopbaanadviseur, studentpsycholoog of studentcoaches.

Flowchart voor studenten

Download hier de flowchart (pdf, 137 kB) voor meer informatie over bij wie je het beste met je vragen terecht kunt.