Zoek in de site...

Facultaire Studentenraad Letteren

Welkom op de pagina van de Facultaire Studentenraad Letteren (FSRL), de studentenvertegenwoordiging op facultair niveau. Deze bestaat normaalgesproken uit zes personen, die ieder jaar gekozen worden in verkiezingen in mei. Hier kunnen alle Letterenstudenten hun stem uitbrengen.

De FSRL-leden hebben zitting in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV), net als dertien vertegenwoordigers van medewerkers van de faculteit (de Onderdeelcommissie Letteren, OCL). De FSRL houdt zich onder andere met de volgende thema’s bezig:

 • studentenbelangen bij onderwijsvernieuwingen
 • toekomst van de Faculteit der Letteren
 • kwaliteitsbewaking van het onderwijs
 • goede contacten met de opleidingscommissies binnen de faculteit
 • ICT- en andere voorzieningen voor Letterenstudenten
 • contact met de USR en andere FSR's aan de RU
 • contact en samenwerking met koepelverenging LETO. Tijdens de ALV’s brengen de commissaris verenigingszaken en de assessor de studieverenigingen op de hoogte van zaken die de hele faculteit aangaan.

Ook onderhoudt de FSRL goed contact met de assessor van onze faculteit om de lijntjes tussen studenten en bestuur zo kort mogelijk te houden. De assessor is de enige student die direct zitting heeft in de vergaderingen van het faculteitsbestuur en op die manier de studentenbelangen adequaat kan behartigen.

Heb je punten waarvan je denkt dat de FSRL er iets mee kan? Wil je meer weten over wat de FSRL doet en vindt? Wil je meer weten over lid zijn van de FSRL of overweeg je om je volgend jaar te kandideren voor de FSRL? Schroom dan vooral niet om een van ons aan te spreken of mail ons op het e-mailadres fsrl@student.ru.nl. Wij zijn er immers om ons in te zetten voor jullie! Dit doen wij met veel plezier en met volle overtuiging. Je kunt ook een kijkje nemen op ons Instagram account om meer te weten te komen over de FSRL.

Leden FSRL 2023-2024

 • Fleur van Schaijk, voorzitter
 • Mieke van der Meiden, vice-voorzitter
 • Li Bosveld
 • Lieke Hageman
 • Lloyd Hooghwinkel

Contact: fsrl@student.ru.nl

image

Studentassessor Faculteit der Letteren

 • Liselotte Hendrikse

Contact: assessor@let.ru.nl

Liselotte Hendrikse (1)