Zoek in de site...

Meld je aan voor een bestuurs- of medezeggenschapsjaar

Overweeg jij een bestuurs- of medezeggenschapsjaar? Hier kun je per studievereniging, opleidingscommissie/medezeggenschapsorgaan alle informatie vinden die je nodig hebt.

Iedere studie heeft een eigen studievereniging. Het hoofddoel van een studievereniging is het verrijken van de studie- en studententijd door middel van verschillende activiteiten. De verschillende verenigingen organiseren informele activiteiten om de studenten met elkaar te verbinden, maar ook formele activiteiten die een aanvulling vormen op de studie en de studenten een kijkje kunnen bieden in hun verdere loopbaan.

Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie. De opleidingscommissie houdt zich bezig met het waarborgen en het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. De helft van de leden van een opleidingscommissie wordt gekozen door en uit de studenten van de betreffende opleiding, de andere helft van de commissie bestaat uit leden van het wetenschappelijk personeel van de betreffende opleiding.

De Facultaire Studentenraad Letteren (FSRL) is de studentenvertegenwoordiging binnen de Faculteit der Letteren. De leden van de FSRL worden ieder jaar gekozen tijdens de verkiezingen. De FSRL onderhoudt verder goed contact met de assessor van onze faculteit. De assessor heeft direct zitting in de vergaderingen van het faculteitsbestuur en behartigt op die manier de studentenbelangen adequaat.