Zoek in de site...

Lid van het facultair medezeggenschapsorgaan

Overweeg jij een medezeggenschapsjaar in de Facultaire Studentenraad Letteren (FSRL) of heb je interesse om assessor te worden? Hier kun je alle informatie vinden over wat je moet doen om te kunnen solliciteren.

 • FSRL (Medezeggenschap Facultaire Studentenraad Letteren)
 • Assessor (Medezeggenschap)

Als je deel uitmaakt van een universitair medezeggenschapsorgaan kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Wat houdt het in om studentassessor te zijn?

 • Je vertegenwoordigt alle studenten van de faculteit. Je bent hun gezicht en eerste aanspreekpunt.
 • Je onderhoudt contact met de opleidingscommissies en studieverenigingen.
 • Je zet je in voor de verbetering van studievoorzieningen en dienstverlening aan studenten.
 • Je biedt bij zowel facultaire als universitaire vergaderingen advies vanuit het studentenperspectief. Denk aan het faculteitsbestuur, de Facultaire Studentenraad Letteren (FSRL), het College van Assessoren (CvA) en de UMO (Universitair Medezeggenschapsoverleg).
 • Je bent lid van een sectoroverleg op landelijk niveau (Studentenoverleg Letteren en Geesteswetenschappen).
 • Je woont de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) bij: een overleg met de facultaire medezeggenschap en het faculteitsbestuur.
 • Als studentassessor kun je aanspraak maken op een universitaire vergoeding.

Assessor

Liselotte Hendrikse (1)

Wat moet je doen?

 • CV en motivatiebrief opsturen
 • De sollicitatiedeadline is vrijdag 24 mei, stuur dus uiterlijk die dag je CV en motivatiebrief naar assessor@let.ru.nl.
 • Vragen? Stuur dan ook een e-mail naar assessor@let.ru.nl

De assessor is een unieke en individuele functie waarin je veel vrijheid hebt. Je belangrijkste taak is het signaleren van en het adviseren over problematiek die speelt onder studenten. Heb jij interesse om de assessor te worden? Klik dan hier om een mail te sturen om te solliciteren.

Wat houdt lid zijn van de FSRL in?

 • Je zet je actief in voor de studentenbelangen bij onderwijsvernieuwingen.
 • Je overlegt met het faculteitsbestuur over zaken als het beleid voor facultaire studentenvoorzieningen en de wijze waarop de kwaliteitszorg op de faculteit wordt uitgevoerd.
 • Je onderhoudt contact met de opleidingscommissies van de faculteit, de USR en andere FSR's van de universiteit.
 • Je werkt samen met koepelverenging LETO en hebt nauw contact met de studentassessor.

FSRL

image

Wat moet je doen?

 • Je kan je kandidaat stellen voor de FSRL tot 7 mei 23:59
 • Je kan jezelf tijdens de studentverkiezingen eenvoudig online kandidaat stellen
 • Verdere informatie over de kandidaatstelling vind je op deze pagina
 • Van donderdag 23 mei tot en met woensdag 29 mei kan er gestemd worden. Op vrijdag 31 mei wordt de uitslag bekend gemaakt
 • Vragen? Kijk dan hier voor meer informatie over de verkiezingen of stuur een e-mail naar fsrl@student.ru.nl

Heb jij interesse in een medezeggenschapsjaar in de Facultaire Studentenraad Letteren? Leden van de raad worden gekozen d.m.v. verkiezingen.