Zoek in de site...

Regels en richtlijnen

Informatie over regels en richtlijnen bij de Faculteit der Letteren

Informatie over toelating

Campussessie zomer-DvA-5624

Hier vind je informatie over de Facultaire Toelatingscommissie en de Toets Academische Taalvaardigheid

Onderwijs volgen en beoordeling

Radboudtulp-DvA-156757

Hier vind je informatie over de OER-en, Examencommissie, het Bindend Studieadvies, aanwezigheidsplicht, tentamenregelingen, fraude en plagiaat en gebruik van laptops en telefoons

Overige richtlijnen

Herfst op de campus 2019-DvA-159671

Hier vind je het studentenstatuut en de omgangsregels