Zoek in de site...

Facultaire Examencommissie

De Faculteit der Letteren kent een centrale examencommissie. Dit orgaan, waarin alle opleidingen vertegenwoordigd zijn, stelt uiteindelijk vast of jij voldoet aan de eisen die de Onderwijs- en examenregelingen (OER) van je opleiding stelt.

Samenstelling

De examencommissie van de Faculteit der Letteren bestaat uit de volgende leden:

De examencommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretarissen:

  • Mw. Marcella Heijink
  • Mw. Aline van Dijken
  • Dr. Job Witsenhuijsen

Klik hier voor de regels en richtlijnen voor tentaminering en examinering

Waarvoor kun je bij de examencommissie terecht?

De examencommissie beslist over alle verzoeken die te maken hebben met de inrichting van je studieprogramma (zoals wijzigingen daarin), vrijstellingen, en andere zaken rond de uitvoering van het onderwijs en de tentamens (zoals tentamengelegenheden of deadlines). De examencommissie werkt hiervoor met een webformulier, waarin je je verzoek nader kunt toelichten en voorzien van eventuele bijlagen.

Je kunt bij de examencommissie ook klachten indienen over de gang van zaken bij een tentamen of over een beoordeling. Ook als je in beroep wenst te gaan tegen een beslissing van een examinator is dit vaak een snellere procedure dan meteen in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. De examencommissie kan meteen overleggen met de betreffende docent of examinator, waardoor er effectiever naar oplossingen kan worden gezocht (het college beoordeelt vaak alleen de procedurele gang van zaken).

Voor het instellen van een beroep bij het College van Beroep voor de Examens geldt een termijn van 6 weken. Als je bang bent dat deze termijn overschreden wordt kun je ook een zogeheten pro forma beroep instellen. Dat betekent dat een eventueel beroep wel wordt ingesteld, maar de behandeling wordt uitgesteld totdat je overleg met de facultaire examencommissie of de examinator is afgerond.

Let op!

De examencommissie is geen vraagbaak. Heb je vragen over de studie, of alleen informatieve vragen over de administratie van je studievoortgang, dan is je eerste aanspreekpunt de studentenbalie of je studieadviseur.

Dien hier een verzoek in

Examencommissie Europese Studies

Contactformulier voor medewerkers

Contact

Examencommissie Faculteit der Letteren
Faculteit der Letteren
Radboud Universiteit Nijmegen
Erasmusplein 1, kamer 7.26 (maandag, dinsdag, donderdag)
6525 HT Nijmegen

E-mail: examencommissie@let.ru.nl

Verzoeken aan de examencommissie doe je altijd via het webformulier.