Zoek in de site...

Examencommissie Europese Studies

De master Europese Studies valt niet onder de facultaire examencommissie van de Faculteit der Letteren, maar heeft een aparte examencommissie. Deze examencommissie bestaat uit telkens twee docentleden van de RU en de WWU Münster.

De examencommissie van de binationale masteropleiding Nederland-Duitsland-Studies is verantwoordelijk voor de organisatie, vaststelling en het toezicht op de kwaliteit van de tentamens en examens van de opleiding. Bij geschillen over toetsing vervult de examencommissie een arbitrerende rol. Meldingen van (vermoeden van) fraude worden door de examencommissie behandeld.

Als er vragen zijn of als je een verzoek wilt indienen neem dan contact op met de secretaris René Gerritsen (DEX-ES@let.ru.nl).