Zoek in de site...

Procedure bij verzoeken of klachten

Je dient een verzoek of klacht in via een van de webformulieren. Dit kan alleen met een RU-emailadres. Het verzoek dient volledig te zijn en alle noodzakelijke bijlagen te bevatten. Het kan sneller worden verwerkt als het duidelijk, beknopt en zakelijk is.

De examencommissie neemt in de regel een besluit over je verzoek binnen zes wekenHoud hier rekening mee bij het indienen. Je krijgt in je RU-mailbox een melding als het besluit in Osiris is geadministreerd. Mocht je hierover vragen hebben, benader dan niet degene die het besluit heeft ingevoerd, maar altijd de examencommissie zelf.

Let op!

Als je onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, kan dat ertoe leiden dat je verzoek of klacht wordt afgewezen, en zelfs dat de inwilliging van een verzoek wordt ingetrokken.

Twijfel je of je een verzoek moet indienen bij de examencommissie, en wil je advies? Neem dan contact op met je studieadviseur, mentor of tutor.

Klik hier om een verzoek in te dienen bij de Examencommissie