Zoek in de site...

Onderwijs- en Examenregelingen (OER) 2022-2023

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van een opleiding zijn de geldende regels van een opleiding vastgelegd. Deze dient als houvast voor studenten, docenten en opleiding. Hieronder vind je de meest recente Onderwijs- en Examenregelingen. Onderwijs- en Examenregelingen van eerdere jaren vind je in de linkerkolom.

Facultair examenreglement

In het Reglement Examencommissie (pdf, 613 kB)zijn de samenstelling, taken en bevoegdheden, en de organisatie vastgelegd van de examencommissie van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit. Dit reglement is van toepassing op alle opleidingen van de Faculteit der Letteren, met uitzondering van opleidingen die samen met andere instellingen verzorgd worden (i.c. de master Europese Studies en de researchmaster Linguistics and Communication Sciences, voor het onderdeel van Tilburg University).

In de Regels en richtlijnen voor tentaminering en examinering van de examencommissie zijn binnen de kaders van de OER nadere regels en richtlijnen met betrekking tot een goede gang van zaken tijdens de tentamens en de beoordeling opgenomen.