Zoek in de site...

Studentenstatuut

In het Studentenstatuut vind je een beschrijving van de universiteitsbrede rechten en plichten van studenten, zoals bijvoorbeeld informatie over inschrijving voor je studie, medezeggenschap, en wetenschappelijke integriteit. De teksten in het Studentenstatuur zijn gebaseerd op universitaire of wettelijke landelijke regels.