Zoek in de site...

Pre-master

Extra cursussen volgen tijdens pre-master

Indien je tijdens je pre-master extra vakken zou willen volgen, is dit alleen mogelijk als contractstudent.

Dit brengt extra kosten met zich mee. Er is een uitzondering voor studenten van de educatieve pre-masters; zij kunnen contact opnemen met de studieadviseur van de Educatieve Masters voor de mogelijkheden.

Vertraging tijdens de pre-master

Lukt het je niet om je pre-master binnen 1 jaar te halen? Neem dan contact op met je studieadviseur.

Verzoek tot wijziging pre-masterprogramma

In uitzonderlijke gevallen kan de toelatingscommissie besluiten tot het wijzigen van het pre-masterprogramma van studenten die reeds als pre-masterstudent ingeschreven staan aan de Faculteit der Letteren.

Je kan alleen een verzoek tot wijziging van je pre-masterprogramma indienen, indien je al gestart bent met het volgen van een pre-masterprogramma. Een dergelijk verzoek dien je in door een e-mail te sturen naar toelatingscommissie@let.ru.nl. Vermeld bij dit verzoek altijd beknopt maar compleet:

  1. De reden voor het verzoek tot wijziging van je pre-masterprogramma
  2. Alle onderdelen uit je pre-masterprogramma die je wil vervangen (vakcode en volledige vaknaam);
  3. Het aantal studiepunten per onderdeel, ook opgeteld;
  4. Alle nieuwe onderdelen die je voorstelt (vakcode en volledige vaknaam);
  5. Het aantal studiepunten per onderdeel, ook opgeteld.

Let er zelf op dat het aantal studiepunten van je pre-masterprogramma voldoet aan de gestelde eisen. Het aantal studiepunten dat is vastgesteld door de toelatingscommissie bij het vaststellen van je pre-masterprogramma kan onder geen beding gewijzigd worden. Het kan bij dit verzoek dus alleen gaan over de vervanging van een of meer cursussen door een of meer andere cursussen.