Zoek in de site...

Algemeen

De Faculteit der Letteren kent een centrale toelatingscommissie. Dit orgaan stelt uiteindelijk vast of jij voldoet aan de toelatingseisen die een opleiding stelt.

Samenstelling

De toelatingscommissie van de Faculteit der Letteren bestaat uit de volgende leden:

  • prof. dr. Helen de Hoop
  • dr. Mathilde Roza
  • dr. Stephan Mols
  • drs. Ingrid Stassen

De toelatingscommissie wordt ondersteund door twee ambtelijk secretarissen:

  • Susanne Mak MSc

  • Fenne Meeuwis MA

Waarvoor kun je bij de toelatingscommissie terecht?

De toelatingscommissie beslist over alle verzoeken tot toelating die te maken hebben met toelating tot Bachelor- en Masteropleidingen op basis van een niet-direct toelatinggevend diploma behaald in Nederland. Indien je een diploma buiten Nederland hebt behaald op basis waarvan je met een Bachelor- of Masteropleiding wil starten, dan oordeelt de toelatingscommissie in alle gevallen over toelaatbaarheid.

Verzoek tot toelating Bachelor- of Masteropleiding

Indien je toelating verzoekt tot een Bachelor- of Masteropleiding op basis van een niet-direct toelatinggevende vooropleiding behaald in Nederland, stuur dan een mail naar toelatingscommissie@let.ru.nl. De toelatingscommissie informeert je dan binnen zes weken over je toelaatbaarheid tot de opleiding. Let op: Toelatingsverzoeken dienen voor 1 juli ingediend te worden in Studielink. Daarna kunnen wij niet meer garanderen dat je toelatingsverzoek nog op tijd in behandeling kan worden genomen.

Indien je een diploma buiten Nederland hebt behaald op basis waarvan je met een Bachelor- of Masteropleiding wil starten gelden er afwijkende inschrijfdeadlines en -procedures. Raadpleeg voor meer informatie: Bachelor application information en Master application information.

Verzoek tot toelating pre-master

Indien je toelating verzoekt tot een pre-master aan de Faculteit der Letteren op basis van een diploma behaald in Nederland, dien je een Verzoek tot inschrijving in via www.studielink.nl voor het pre-masterprogramma van jouw keuze. Je wordt gevraagd om in ons studentensysteem Osiris informatie aan te leveren op basis waarvan de toelatingscommissie oordeelt over je toelaatbaarheid en een pre-masterprogramma kan worden vastgesteld. Je ontvangt binnen zes weken een besluit over je toelaatbaarheid tot de pre-master.

Verzoek tot wijziging pre-masterprogramma

In uitzonderlijke gevallen kan de toelatingscommissie besluiten tot het wijzigen van het pre-masterprogramma van studenten die reeds als pre-masterstudent ingeschreven staan aan de Faculteit der Letteren. Meer informatie vind je hier.

Contact

Toelatingscommissie Faculteit der Letteren
t.a.v. de ambtelijk secretaris, Susanne Mak MSc

Faculteit der Letteren
Radboud Universiteit Nijmegen
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen

E-mail: toelatingscommissie@let.ru.nl
Telefoon: 024-3611831(maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)