Zoek in de site...

Inschrijven voor cursussen

Inschrijven voor cursussen en werkgroepen

 1. Om te mogen deelnemen aan een cursus schrijf je je in via Osiris voor zowel de cursus als de bijbehorende werkgroepen.
  Voor alle eerstejaars bachelorstudenten van de Faculteit der Letteren geldt:
  Half augustus zal het Studenten Informatiepunt Letteren je inschrijven voor de cursussen en, indien van toepassing, voor de werkgroepen van periode 1 en 2. Voor periode 3 en 4 kun je je in december zelf inschrijven. Daar sturen we je tegen die tijd een bericht over. Studenten met een functiebeperking die in aanmerking willen komen voor bijzondere voorzieningen bij een tentamen, zoals extra tijd, moeten dit z.s.m. aanvragen via de studentendecaan.
 2. De inschrijving voor cursussen vindt tweemaal per jaar (begin juli en begin december) plaats.
 3. Nadat de inschrijfperiode is verstreken, gaat de cursusinschrijving voor een groot deel van het minor- en keuzeaanbod dicht. Je kunt je dan alleen nog inschrijven voor een cursus als deze nog open staat in Osiris.
 4. Als je je niet tijdig hebt ingeschreven voor een majorcursus, richt je dan zo snel mogelijk tot het Studenten Informatiepunt met het verzoek je alsnog in te schrijven. Houd er rekening mee dat je bij een verlate inschrijving mogelijk geen tijdig beschikbaar onderwijsmateriaal of een zitplaats in de onderwijsruimte hebt.
 5. Student Communicatie- en Informatiewetenschappen of Engelse Taal en Cultuur? Om er zeker van te zijn dat elke student een passend rooster krijgt, wordt de indeling en inschrijving voor het majoronderwijs gedaan door het Studenten Informatiepunt. Je hoeft je bij deze opleidingen dus alleen in te schrijven voor het minoraanbod, keuzecursussen en voor cursussen die je uit een eerder jaar volgt. Je vindt in Osiris in welke welke werkgroep je zit. In je persoonlijk rooster kun je vervolgens de juiste werkgroep selecteren, zodat alleen jouw werkgroep wordt getoond.
Let op: Je kunt je in Osiris inschrijven voor een cursus door op de knop 'Cursus' te klikken. Bij de Faculteit der Letteren maken we geen gebruik van de nieuwe functionaliteit 'Voorinschrijven keuzeonderwijs'. Je kunt je in Osiris dan ook niet inschrijven op keuzecursussen van Letteren via dit menu.

Inschrijving voor minoren

 1. Het minoraanbod vind je in de minorgids
 2. Zie voor de regeling rondom de minoren de informatie in de minorgids.
 3. Om te kunnen deelnemen aan minoronderwijs en ervoor te zorgen dat alle cursussen op de juiste plek in je Studievoortgangsoverzicht (SVO) komen te staan, moet je je van tevoren via OSIRIS inschrijven, zowel voor de minor als voor de afzonderlijke cursussen binnen die minor​Bekijk deze werkinstructie.​
 4. De inschrijving voor minoren vindt tweemaal per jaar plaats, tegelijkertijd met de inschrijving voor de overige cursussen.