Zoek in de site...

Inschrijven (her)tentamens

De tentamen- en hertentamenperiodes vinden viermaal per jaar plaats volgens de Facultaire Jaarindeling.

Om deel te nemen aan het tentamen schrijf je je op tijd in via Osiris. Hieronder vind je per tentamendatum de uiterlijke inschrijfdatum. Controleer altijd in Osiris of je voor een tentamen(gelegenheid) bent ingeschreven.

Had je toelating tot de bachelor of de master vertraging, dan kan het zijn dat je niet automatisch ingeschreven staat voor de eerste gelegenheid van je tentamens. Controleer dan extra goed of je staat ingeschreven voor de tentamens die je wilt maken.

Heb je problemen met je inschrijving? Neem contact op met het studenten informatiepunt (STIP) van de faculteit waar het tentamen plaatsvindt.

Inschrijving(her)tentamens

Huisregels en bijzondere voorzieningen

  • Begin goed voorbereid aan je tentamen en zorg dat je op de hoogte bent van alle geldende regels.
  • Heb je op grond van een specifieke hulpvraag of functionele beperking extra voorzieningen nodig om goed te kunnen studeren, zoals bijvoorbeeld extra tijd bij dyslexie voor tentamens? Dan kun je gebruikmaken van bijzondere voorzieningen. Wanneer je gebruik maakt van bijzondere voorzieningen, controleer dan altijd of je hier correct voor bent geregistreerd.

Are you an exchange student?

Ben je uitwisselingsstudent aan de Radboud Universiteit? Volg dan de instructies voor in- en uitschrijven voor tentamens en herkansingen.

Verhinderd? Schrijf je uit

  • Als je onverhoopt niet kan deelnemen, schrijf je dan uiterlijk één week voor de betreffende datum uit via Osiris.
  • Als je binnen vijf werkdagen voorafgaand aan het tentamen ziek wordt, meld je dan bij het STIP van de faculteit waar het tentamen plaatsvindt.

Studieruimte reserveren

Ben je op zoek naar een ruimte om alleen of samen met medestudenten te studeren? Reserveer een (groeps)werkplek via face.ru.nl.

Checklist voor een (her)tentamen

Vooraf

checkSta je ingeschreven voor het (her)tentamen?

checkBij gebruik speciale voorzieningen: staan deze gekoppeld aan de cursus(sen)?

Dag van het tentamen

checkCheck de tijden en locatie van je (her)tentamen in je rooster

checkNeem je identiteitskaart of paspoort mee (geen studentenkaart)

checkWees op tijd (deuren sluiten 15 min. na aanvang)

checkJe mag de eerste 30 minuten de ruimte niet verlaten (dus ook niet naar het toilet).

Na het tentamen

De nakijktermijn voor tentamens en werkstukken is 15 werkdagen.