Zoek in de site...

Inschrijven (her)tentamens

De tentamen- en hertentamenperiodes vinden viermaal per jaar plaats volgens de Facultaire Jaarindeling.

Om deel te nemen aan het tentamen schrijf je je op tijd in via Osiris. Hieronder vind je per tentamendatum de uiterlijke inschrijfdatum. Controleer altijd in Osiris of je voor een tentamen(gelegenheid) bent ingeschreven.

Had je toelating tot de bachelor of de master vertraging, dan kan het zijn dat je niet automatisch ingeschreven staat voor de eerste gelegenheid van je tentamens. Controleer dan extra goed of je staat ingeschreven voor de tentamens die je wilt maken.

Heb je problemen met je inschrijving? Neem contact op met het studenten informatiepunt (STIP) van de faculteit waar het tentamen plaatsvindt.

Periode 4_NL

Checklist voor (her)tentamens

Let op: met ingang van 1 januari 2024 is het bij digitale toetsen noodzakelijk je wachtwoord en studentnummer uit je hoofd te kennen. Tijdens de toets mag je geen telefoon gebruiken, dus je kunt niet bij wachtwoorden die je op je telefoon hebt opgeslagen. Zie de button hieronder voor meer informatie.

Huisregels en bijzondere voorzieningen

  • Begin goed voorbereid aan je tentamen en zorg dat je op de hoogte bent van alle geldende regels.
  • Heb je op grond van een specifieke hulpvraag of functionele beperking extra voorzieningen nodig om goed te kunnen studeren, zoals bijvoorbeeld extra tijd bij dyslexie voor tentamens? Dan kun je gebruikmaken van bijzondere voorzieningen. Wanneer je gebruik maakt van bijzondere voorzieningen, controleer dan altijd of je hier correct voor bent geregistreerd.

Are you an exchange student?

Ben je uitwisselingsstudent aan de Radboud Universiteit? Volg dan de instructies voor in- en uitschrijven voor tentamens en herkansingen.

Verhinderd? Schrijf je uit

  • Als je onverhoopt niet kan deelnemen, schrijf je dan uiterlijk één week voor de betreffende datum uit via Osiris. Doe je dit niet, dan wordt er een ‘niet deelgenomen’ (ND) geregistreerd. Dit kan gevolgen hebben voor je judicium.
  • Als je binnen vijf werkdagen voorafgaand aan het tentamen ziek wordt, meld je dan bij het STIP van de faculteit waar het tentamen plaatsvindt.

Studieruimte reserveren

Ben je op zoek naar een ruimte om alleen of samen met medestudenten te studeren? Reserveer een (groeps)werkplek via PLANON.