Zoek in de site...

Certificaat pre-master aanvragen

Je kunt je pre-mastercertificaat digitaal aanvragen bij het Studenten Informatiepunt zodra al je resultaten in Osiris geregistreerd zijn. De examencommissie beoordeelt of aan alle eisen is voldaan voor je pre-master. Via onderstaande button vind je het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier

Met dit formulier kun je je pre-master certificaat aanvragen bij het Studenten Informatiepunt. Bij het aanvraagformulier moet je onderstaande bijlagen digitaal toevoegen. Als je een vrijstelling hebt voor de bachelorscriptie hoef je alleen je studievoortgangsoverzicht te uploaden.

Let op: sla onderstaande documenten eerst op, je kunt deze tijdens de aanvraag niet downloaden.

Na indiening van het formulier ontvang je een ontvangstbevestiging van je aanvraag. Heb je deze niet ontvangen, neem dan contact op met het Studenten Informatiepunt (stip@let.ru.nl) om te controleren of je aanvraag is binnengekomen.

Scriptierepository

De Radboud Universiteit heeft een scriptierepository opgezet waarin alle scripties worden opgenomen en toegankelijk worden gemaakt voor derden. Je kunt in het aanvraagformulier aangeven of je akkoord bent met openbaarmaking van je scriptie. Zo ja, vul dan ook het toestemmingsformulier (pdf, 74 kB) in. We zijn verplicht alle scripties te archiveren en beschikbaar te maken voor o.a. visitatiecommissies. Ook hiervoor gebruiken we de scriptierepository. Je scriptie zal dus altijd worden opgenomen in de scriptierepository, maar jij bepaalt of je scriptie ook door iedereen te raadplegen is.

Let op: in verband met de aangescherpte privacywetgeving mogen er geen handtekening, contactgegevens of persoonsgegevens (behalve je naam) in je scriptie staan.

Bericht van je certificaat

Je certificaat wordt per post verstuurd zodra deze ondertekend is. Je ontvangt het certificaat op het studieadres dat in Osiris bekend is. Controleer dus goed of dit adres klopt.

Verder met de master

Wil je na het behalen van je pre-master starten met een masterprogramma? Let bij het afronden van je inschrijving voor de master op dat je aan alle ingangseisen voldoet. Zorg ook dat je inschrijving voor 31 augustus volledig is door alle documenten tijdig aan te leveren.

De Faculteit der Letteren geeft door aan de centrale studentenadministratie dat je pre-master is behaald en dat je toegelaten kunt wordt tot de master. Hier hoef je dus zelf niet voor te zorgen. Meer informatie vind je hier: