Zoek in de site...

Diploma aanvragen

Je kunt je diploma digitaal aanvragen bij het Studenten Informatiepunt zodra al je resultaten in Osiris geregistreerd zijn. De examencommissie beoordeelt of aan alle eisen is voldaan om te kunnen afstuderen. Aan de onderzijde van deze pagina vind je de link naar het aanvraagformulier voor zowel de bachelor als de master.

Neem bij vragen over herinschrijven contact op met de Centrale Studentenbalie.

Aanvraagformulier

Met dit formulier kun je je afstuderen aanvragen bij het Studenten Informatiepunt. Bij het aanvraagformulier moet je onderstaande bijlagen digitaal toevoegen.
Let op: sla deze documenten eerst op, je kunt deze tijdens de aanvraag niet downloaden.

Na indiening van het formulier ontvang je op je @ru.nl mailadres een ontvangstbevestiging van je afstudeeraanvraag. Heb je deze mail niet ontvangen, neem dan contact op met het Studenten Informatiepunt (stip@let.ru.nl) om te controleren of je aanvraag is binnengekomen.

Als je nog vragen hebt, kun je altijd een afspraak maken met het STIP.

Scriptierepository

De Radboud Universiteit heeft een scriptierepository opgezet waarin alle scripties worden opgenomen en toegankelijk worden gemaakt voor derden. Je kunt in het aanvraagformulier aangeven of je akkoord bent met openbaarmaking van je scriptie. Vul hiervoor het toestemmingsformulier (pdf, 74 kB) in. In het formulier geef je ook aan of je rechtenvrije afbeeldingen hebt gebruikt. Indien de afbeeldingen rechtenvrij zijn, mag de scriptie als openbaar document worden opgenomen in het  scriptierepository, Is dit niet het geval of bij twijfel, dan mag deze niet openbaar worden gemaakt.

We zijn verplicht alle scripties te archiveren en beschikbaar te maken voor o.a. visitatiecommissies. Ook hiervoor gebruiken we de scriptierepository. Je scriptie zal dus altijd worden opgenomen in de scriptierepository, maar jij bepaalt of je scriptie ook door iedereen te raadplegen is.

Let op: in verband met de aangescherpte privacywetgeving mogen er geen handtekening, contactgegevens of persoonsgegevens (behalve je naam) in je scriptie staan.

Certificaat Bestuurs- en medezeggenschap

Wanneer je bestuurs- of medezeggenschapswerk hebt verricht tijdens je opleiding, kun je bij je afstuderen een 'certificaat bestuurs- en medezeggenschapswerk' aanvragen. De gehele regeling certificaat bestuurs- en medezeggenschapswerk is hier (pdf, 72 kB) te vinden. Daarin vind je de criteria en procedure om het certificaat aan te vragen.

Na het behalen van je diploma kun je het certificaat bestuurs- en medezeggenschap aanvragen in Osiris via deze link. Let op dat je het certificaat pas aanvraagt bij het afstuderen.

Opvragen officiële diplomagegevens

Als je aanvraag volledig is verwerkt en je examendatum in Osiris is geregistreerd, kun je via DUO je officiële diplomagegevens opvragen. Dit kan alleen als je in het bezit bent van DigiD. Zo niet, dan kun je via diplomaregister@duo.nl je diplomagegevens opvragen.

Examendatum

Je afstudeerdatum wordt bepaald door de datum waarop je je laatst behaalde toets hebt gemaakt of scriptie in Osiris is geregistreerd. Zorg dat je binnen 4 weken na je laatst behaalde resultaat je diploma aanvraagt.

Wil je een examendatum na 1 september, neem contact op met de examencommissie.

Evaluatie van je bachelorprogramma

Na de afstudeeraanvraag zal je gevraagd worden een evaluatie in te vullen over je bachelorprogramma en je toekomstplannen. De opleiding stelt het zeer op prijs als je de tijd neemt deze in te vullen.

N.B. Lees de pagina 'Ophalen / ontvangen diploma' om te weten te komen wanneer en hoe je je diploma in ontvangst kunt nemen. Bekijk de pagina 'Diploma-uitreikingen / graduation ceremonies' om te zien wanneer de uitreikingsceremonies van jouw opleiding zijn.

De data voor uitreikingen