Zoek in de site...

Verklaring instantie laten ondertekenen (bijv. Bafög of verzekering of studiefinanciering)

Soms vraagt een instantie je om een formulier door de universiteit te laten invullen en ondertekenen waarop bevestigt wordt dat je een student bij de Radboud Universiteit bent. Dit kunnen bijvoorbeeld formulieren zijn van de Bafög (Duitse studiefinanciering), verklaringen voor DUO, verzekeringen of wezenpensioen. Je kunt hiervoor terecht bij de Centrale Studentenbalie.