Zoek in de site...

Jaarafsluiting 2022-2023

Hier vind je algemene informatie over het afronden van het huidige collegejaar, en een aantal zaken om te regelen betreffende het volgende collegejaar of je afstuderen. Lees de informatie goed door, zodat je voorbereid van een welverdiende vakantie kunt genieten.

Afronding collegejaar 2022-2023

Bindend studieadvies (BSA)

Voor eerstejaars bachelorstudenten van de Faculteit der Letteren geldt een bindend studieadvies van 45 EC. Je mag je studie niet voortzetten als je aan het eind van het eerste collegejaar niet voldoet aan deze norm.

Aanvragen diploma's en certificaten

Heb je alle vakken behaald van je bacheloropleiding, pre-master programma of masteropleiding? Vraag dan zo snel mogelijk je diploma of certificaat aan.

Heb je nog een aanvraag lopen bij de examencommissie, wacht dan eerst het besluit af voordat je je diploma aanvraagt.

Indien je je bachelor- of masterdiploma nog dit collegejaar wilt behalen, moet je laatste tentamen of scriptie behaald zijn vóór 1 september. Als dit niet lukt, of als je door de nakijktermijn je diploma pas in september kunt aanvragen, moet je je herinschrijven via Studielink voor het volgende collegejaar.

Inschrijving collegejaar 2023-2024

Herinschrijving 2023-2024

Als je je opleiding aan de Radboud Universiteit vervolgt, moet je je herinschrijven via Studielink voor het collegejaar 2023-2024. Doe dit zo snel mogelijk: uiterlijk 31 augustus 2023 moet de inschrijving aan de Radboud Universiteit helemaal in orde zijn, anders word je pas per 1 oktober 2023 ingeschreven. Dit kan gevolgen hebben voor je inschrijving in het onderwijs, je OV-reisproduct en studiefinanciering. Voor dringende vragen hierover kun je contact opnemen met de Centrale Studentenbalie.

Controleer in Studielink of je inschrijving daadwerkelijk afgerond is. Neem bij onduidelijkheden direct contact op met de Centrale Studentenbalie. Als er op 1 september 2023 nog zaken ontbreken, wordt je toegang tot de Studentenportal en Osiris geblokkeerd. Kun je wél inloggen in de Studentenportal en Osiris, maar heb je problemen met cursus- en werkgroepinschrijvingen? Neem dan contact op met het Studenten Informatiepunt (STIP).

Inschrijving master

Start je volgend jaar met een masteropleiding aan onze faculteit? Meld je dan via Studielink aan voor de masterspecialisatie die je wilt gaan volgen. Zorg dat je tijdig je bachelordiploma, je pre-mastercertificaat of de toelatingsverklaring hebt aangevraagd.

Maak je in juli of augustus je laatste bachelortentamens, en lukt het daarom niet om vóór 1 september je diploma aan te vragen? Dan moet je je voor de bachelor opnieuw inschrijven én een nieuw inschrijfverzoek doen voor de master. Je inschrijving voor de master kan pas actief worden als het bachelorexamen helemaal verwerkt is. Het kan zijn dat dit pas in september is. Let op: in dit geval ben je bij inschrijving voor een cursus niet automatisch ingeschreven voor tentamens van de master. Je moet dit altijd zelf tijdig controleren.

Inschrijving tijdens scriptie

Wanneer je onderwijs volgt, dien je ingeschreven te staan als student. Dit geldt ook wanneer je bezig bent met je bachelor- of masterscriptie en enige vorm van begeleiding ontvangt. Zorg dus dat je altijd ingeschreven staat als student. Sta je niet ingeschreven terwijl je bezig bent met je scriptie, dan kan dit leiden tot een boete.

Onderwijs en tentamens collegejaar 2023-2024

Publicatie roosters en documenten

Vóór elk nieuw collegejaar worden er belangrijke zaken vastgesteld, zoals de jaarindeling, de studiegidsen, OER-en en de roosters.

Hieronder vind je per item vanaf wanneer deze informatie beschikbaar is voor het nieuwe collegejaar en waar.

Overgangsregelingen

Met ingang van een nieuw collegejaar kan een onderwijsprogramma zijn aangepast, of worden er bepaalde vakken verschoven of niet meer aangeboden. De aanpassingen zijn vastgelegd in een overgangsregeling. Deze overgangsregelingen kun je vinden in de OER van je opleiding. De OERen voor 2023-20234 komen in de loop van de zomer online te staan. Bij vragen kun je hierover contact opnemen met je studieadviseur.

Inschrijven voor cursussen en (her)tentamens

Inschrijven voor cursussen en bijbehorende werkgroepen in het nieuwe collegejaar kan van maandag 3 juli tot en met uiterlijk vrijdag 14 juli. Bij inschrijving voor een cursus ben je, met een geldige bachelor- of masterinschrijving, automatisch ingeschreven voor de eerste gelegenheid van het tentamen. Let op: controleer altijd je tentameninschrijving ruim van tevoren. Tot vijf werkdagen voor een tentamen kan je je nog inschrijven. Zonder inschrijving is deelname niet mogelijk.

Bij een succesvolle inschrijving voor een cursus en/of (her)tentamen, ontvang je hiervan een bevestiging in Osiris Mededelingen en in de inbox van je studentenmail. Bewaar deze bevestiging, want het is een bewijs dat je je hebt ingeschreven. Neem contact op met het STIP als je deze bevestiging niet hebt gekregen.

Inschrijven in de loop van het collegejaar

Houd rekening met de deadlines voor de cursussen en (her)tentamens als je je inschrijft in de loop van het collegejaar en schrijf je op tijd in.

Zonder geldige inschrijving in Studielink (inclusief betaling collegegeld) kun je je niet voor cursussen en/of (her)tentamens in Osiris inschrijven en niet deelnemen aan het onderwijs.

Bezetting tijdens de zomerperiode

Ook tijdens de zomerperiode (17 juli t/m 1 september) staan wij voor je klaar.

Van 17 juli tot en met 11 augustus werkt de STIP-balie met kortere openingstijden. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 10.00 - 14.00 uur.

Op de pagina van je studieadviseur kun je vinden wanneer de studieadviseur afwezig is en met wie je contact op kan nemen bij zijn/haar afwezigheid.

De examencommissie is tussen 17 juli en 5 augustus beperkt aanwezig. Een reactie kan daardoor iets langer duren.