Zoek in de site...

Bijvak/contract

Hartelijk welkom als bijvak- of contractstudent bij de Faculteit der Letteren! Om de organisatie rondom je studie zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat je nu al een aantal dingen weet en doet.

Studieprogramma en roosters

Je vindt alle informatie over je cursussen in de digitale studiegids. Je rooster kun je raadplegen in het persoonlijk roosterprogramma. Ga hiervoor naar het Persoonlijk Rooster en klik op gasttoegang. Bij rooster toevoegen selecteer je onder het juiste collegejaar je studieprogramma of vakken. Vervolgens filter je op Faculteit der Letteren en vink je vakken aan.

Inschrijven voor cursussen en tentamens

Het Studenten Informatiepunt Letteren schrijft Kies-op-Maatstudenten in voor de cursussen. Ben je niet ingeschreven via Kies-op-Maat? Dan moet je je uiterlijk voor de start van de colleges zelf inschrijven voor cursussen.

Als je je inschrijft voor een cursus sta je automatisch ook ingeschreven voor de eerste gelegenheid van de bijbehorende toets(en). Voor een herkansing moet je je altijd zelf inschrijven. De inschrijving loopt via Osiris Student. Controleer voor inschrijving ook het rooster om te zien of de door jou gekozen cursussen geen overlap hebben.

Studenten met een functiebeperking die in aanmerking willen komen voor bijzondere voorzieningen bij een tentamen, zoals extra tijd, moeten dit z.s.m. aanvragen via de studentendecaan.