Zoek in de site...

Tips voor je StudieStart

Je weg vinden op de universiteit als eerstejaarsstudent kan behoorlijk lastig zijn. Wat is het Bindend Studieadvies dat iedereen in het eerste jaar krijgt? Hoe werkt het beoordelingssysteem? Waar vind ik informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens? En welke ondersteuning biedt de universiteit aan studenten? Op deze pagina vind je antwoorden op deze vragen en nog veel meer nuttige informatie over je studietraject aan de Radboud Universiteit.

Op deze pagina vind je praktische informatie en handleidingen voor de ICT-systemen die de universiteit gebruikt.

Universiteitssysteem en academische cultuur

Bindend studieadvies (BSA)

Je kunt in totaal 60 studiepunten per studiejaar behalen. Je krijgt een positief bindend studieadvies (BSA) en kunt verder studeren als je minimaal 45 studiepunten hebt behaald. De vakken die je in het eerste jaar niet hebt gehaald, moet je dan wel herkansen.

Meer informatie over het BSA vind je hier.

Studievertraging

Hoewel de meeste opleidingen verdeeld zijn in 3 jaar, waarbij elk jaar 60EC moet worden afgerond, is het niet ongewoon dat studenten hun afstuderen een jaar of langer uitstellen. Dit is meestal te wijten aan extracurriculaire activiteiten waar studenten bij betrokken zijn, zoals een bestuurs- of medezeggenschapsjaar.

Nederlanders hechten veel waarde aan het ontwikkelen van vaardigheden die je niet in de klas kunt leren. Vrijwilligerswerk en werk voor verenigingen of commissies onderscheidt hen bij sollicitaties. De vaardigheden, het netwerk en de kansen die voortvloeien uit deze buitenschoolse activiteiten zijn het 'waard' om hun studie voor uit te stellen.

Beoordelingssysteem

Cijfers worden toegekend op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 het laagste cijfer is en 10 het hoogste. Cijfers vanaf 6 worden als 'voldoende' beschouwd. Om een diploma te krijgen moeten alle cijfers ten minste 6 zijn.

Over het algemeen zijn studenten tevreden met een 6/6,5. Een 7-8,5 wordt als een goed cijfer beschouwd. Een 9 is uitzonderlijk en een 9,5 is zeldzaam, terwijl een 10 bijna nooit wordt gegeven, tenzij het een examen is dat alleen feiten toetst (multiple-choice bijvoorbeeld). Houd er dus rekening mee dat 'perfect' op universiteiten niet bestaat, wat zijn weerslag heeft op de manier waarop docenten cijfers geven. Wees niet te teleurgesteld als je hogere cijfers had verwacht!

Meer regels en richtlijnen over je studie vind je in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER).

Studentenwelzijn

Ondersteuning voor studenten

Je eerste aanspreekpunt voor ondersteuning is de studieadviseur. Zij zijn een vertrouwenspersoon die je informatie kan geven over de opleiding, je kan helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen tijdens je studie of je kan doorverwijzen naar de juiste persoon.

Daarnaast biedt de Radboud Universiteit tal van vormen van ondersteuning aan studenten die, om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben bij het succesvol afronden van hun studie. Laat je adviseren door een studentbegeleider, doe mee aan een cursus of training of maak gebruik van een regeling.

Infographic - totaalaanbod studentbegeleiding Radboud Universiteit

Tip: het stroomschema helpt je bij het vinden van de juiste hulpverlener voor jouw probleem.

Studentenparticipatie

Feedback geven en ontvangen

Op de universiteit is het gepast om constructief met je professor te praten over je twijfels of feedback te geven. Meestal ontvang je aan het einde van de periode een e-mail over cursusevaluaties. Je wordt uitgenodigd om deze eerlijk maar constructief in te vullen. Je antwoorden zijn anoniem, dus je hoeft niet bang te zijn om je mening te geven.

  • Feedback is vaak open en direct. Als andere studenten je essay proeflezen, zijn ze meestal duidelijk en verwachten ze dat jij hetzelfde doet.
  • Meestal is het werk gescheiden van de persoon, waardoor mensen direct kunnen zijn. Weet dat het niet hun bedoeling is om onbeleefd of beledigend te zijn, het is gewoon hun manier om je te helpen.
  • Als je je ongemakkelijk voelt, probeer dan een gesprek te hebben met de persoon die je feedback moet geven en leg uit hoe je gewend bent feedback te geven en hoe je het liever zou ontvangen. Op die manier kunnen beide partijen hun verwachtingen managen en een balans vinden.

Medezeggenschapsorganen

Soms is een probleem of vraag meer structureel. In dat geval heb je medezeggenschapsorganen voor studenten die zich bezighouden met je feedback. Kijk op de volgende pagina's voor meer informatie over de medezeggenschapsorganen.