Zoek in de site...

Radboud Studiedag Middeleeuwen

Wat is de Radboud Studiedag Middeleeuwen?

In Nijmegen wordt jaarlijks de interfacultaire Radboud Studiedag Middeleeuwen georganiseerd. Op deze dag presenteren mediëvisten van de Radboud Universiteit hun onderzoek voor een breed publiek van geïnteresseerden. De Studiedag vormt een ontmoetingsplaats voor mediëvisten aan de Radboud Universiteit, maar fungeert evenzeer als een brug tussen de universiteit en de maatschappij.

Voor wie?

Voor zowel medewerkers, studenten als publiek van buiten de universiteit biedt de studiedag een gelegenheid kennis te maken met mediëvistisch onderzoek aan de RU.

Laatste editie Radboud Studiedag Middeleeuwen 2022: Verleden en toekomst in de Middeleeuwen

De coronapandemie was voor velen van ons een aanleiding om terug te blikken op het leven voor corona, maar ook om vooruit te kijken. Natuurlijk zijn wij hierin niet de eersten. Van astrologische voorspellingen over de toekomst tot apocalyptische literatuur, tot het nauwkeurig doorgeven en transformeren van teksten, objecten en kennis voor de volgende generaties: mensen in de middeleeuwen waren, net zoals wij, op verschillende manieren bezig met het verleden en de toekomst. Kortom: hoe keken mensen in de middeleeuwen terug op de eeuwen vóór hen, en met welke ogen keken zij naar de toekomst?

Hieronder vind je een overzicht van de voorgaande studiedagen en hun thema's, inclusief programmaboekjes (beschikbaar vanaf 2011).

2022 - Verleden en Toekomst in de Middeleeuwen (pdf, 1,6 MB)2021 - Orde en Chaos (pdf, 4,1 MB)2020 - De macht der gewoonte (pdf, 3,7 MB)2019 - De Middeleeuwen in Geuren en Kleuren
2018 - Populaire cultuur en de Middeleeuwen
2017 - Buitenbeentjes in de Middeleeuwen
2016 - Controverse in de Middeleeuwen
2015 - Innovatie in de Middeleeuwen
2014 - Crisis in de Middeleeuwen
2013 - Feest!
2012 - Op de grens van licht en duisternis
2011 - Een kwestie van perspectief (pdf, 428 kB)