Zoek in de site...

Samenwerking


Interesse in samenwerken met de Faculteit der Letteren?

Maak gebruik van onze kennis

De Faculteit der Letteren deelt graag haar kennis. Onze onderzoekers en studenten werken op uiteenlopende manieren samen met bedrijven en organisaties. Wil je onderzoek door ons laten uitvoeren? Samen werken aan een innovatief product? Of ben je op zoek naar de beste stagiair voor je organisatie? Als publieke of private partij kun je gebruikmaken van onze expertise op het gebied van taal, cultuur, communicatie, kunst en geschiedenis.

Lees meer over de mogelijkheden op deze pagina of neem direct contact met ons op.

Samenwerking_Letteren
Letteren_Samenwerking

Wie zijn wij?

Specialisten op het gebied van taal, cultuur, communicatie, kunst en geschiedenis. 100 jaar ervaring, sinds 1923, groot (inter)nationaal bereik, 2 onderzoeksinstituten, 350+ wetenschappers, 500+ medewerkers, 10 bacheloropleidingen, 12 masteropleidingen, 2.500+ studenten, 30+ nationaliteiten.

Onze samenwerkingspartners:

[d.m.v. logo's aanduiden met wie we al samenwerken?]

Onderzoek in opdracht

Uw vraag laten beantwoorden door onze wetenschappers? Dat kan. We bespreken samen uw vraag, kijken wat wij voor u kunnen betekenen, verrichten het bijbehorende onderzoek en delen de resultaten met u via bijvoorbeeld een (advies)rapport.

Gezamenlijke subsidieaanvragen

Onze onderzoekers werken voortdurend aan het ontwikkelen van nieuwe kennis. Daarvoor werken zij graag samen met externe partners om gezamenlijke vraagstukken optimaal te kunnen onderzoeken. Dat versterkt het onderzoek en de bruikbaarheid en toegankelijkheid voor maatschappij en bedrijf. Partnerschap in Europese en nationale subsidieaanvragen behoort tot de mogelijkheden.

Productontwikkeling

Nieuw ontwikkelde kennis stelt ons in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. Wist u bijvoorbeeld dat wij robots kunnen laten praten? De geavanceerde spraaktechnologieën die worden ontwikkeld binnen de Faculteit der Letteren kunnen als basis dienen voor uw product. Maar we werken ook samen met zorginstellingen om nieuwe apps te maken of met musea om aansprekende tentoonstellingen vorm te geven. In de vertaling van kennis en inzicht naar praktijk en toepassing werken ook graag met u en voor uw markt.

Onderzoeksstages en afstuderen

Heeft u een vraagstuk binnen uw organisatie waar u graag naar zou laten kijken, maar waar u zelf niet aan toekomt of niet uitkomt? Of wilt u uw bedrijf of sector onder de aandacht brengen bij de nieuwe generatie medewerkers? Onze studenten buigen zich graag over echte casussen binnen hun studie en voor hun afstuderen.

De nieuwste inzichten

Op zoek naar de nieuwste inzichten voor uw organisatie op het gebied van taal, cultuur, communicatie, geschiedenis en cultuur? Onze wetenschappers en docenten kunnen u de achtergronden en reflectie bieden via workshops, lezingen of trainingen.

Expertise als gastspreker

Wij vinden het belangrijk dat studenten naast de theorie ook horen hoe de praktijk omgaat met de thematiek waar studenten over leren. Hierdoor kiezen diverse cursussen ervoor om enkele colleges in te vullen met een of meerdere gastsprekers die hun praktijkervaring vertellen over een bepaald thema. Dit kan op allerlei gebieden zijn. Enkele voorbeelden: gastlezing over crisiscommunicatie, hoe kom je tot een sterk beleidsplan, hoe stem je je programmering/ koers nu af op je doelgroep (bijv. museumeducatie, programmering van een culturele instelling).

Aandragen casestudy als lesmateriaal

Om theorie te laten beklijven bieden we studenten papieren casussen aan waar een opdracht over gemaakt moet worden. De praktijk is aan verandering onderhevig en is het voor studenten interessanter en relevanter om in groepsvorm met een concrete case study van een organisatie aan de slag te gaan. Het aandragen en de enkele contactmomenten met een groep studenten vraagt weinig tijdsinvestering van u en kan u heel waardevolle inzichten opleveren. Voor de studenten komt de theorie tot leven en leert de groep dat de praktijk soms weerbarstig kan zijn.

Aanbieden van stages, afstudeerplaatsen, bijbanen en banen

Gemiddeld lopen 250 studenten van onze faculteit stage. Dit is verdeeld over alle opleidingen maar bovenal in de masterprogramma’s. Per opleiding verschillen de criteria maar overall betreffen het stages van zo’n 280 uur die door studenten gemiddeld in een periode van drie tot vier maanden wordt verricht. Studenten werken mee in de dagelijkse operatie van uw organisatie welke grotendeels wel gericht is op de discipline van de studie (dus bijv. communicatietaken, onderzoekwerkzaamheden) en soms dient een student ook een stageopdracht uit te voeren voor de opleiding. Vraag gerust verdere details bij ons op.

Bijna alle studenten willen tijdens hun studie een bijbaan en tot slot zoeken alle studenten een afstudeerplaats en na afstuderen een baan. Met een gemiddelde studentenpopulatie van ruim 2500 is dit een enorm potentieel voor uw organisatie.

Online community platform Career Central

Het online community platform Career Central is de digitale ontmoetingsplek voor uw als organisatie, studenten en alumni. U kunt een bedrijfspagina creëren waarin u uw organisatie presenteert én waar u uw stage vacatures (kosteloos) en uw bij- en vaste banen (tegen kleine vergoeding) kunt publiceren waarop studenten en alumni gematcht worden. Via onderstaande button komt u op de juiste plek terecht waar u alle informatie vindt om van start te gaan op Career Central.

Spreker van de faculteit

Nog in te vullen

Bedrijfsbezoek

Wilt u uw naamsbekendheid vergroten en studenten laten kennismaken met uw organisatie en werkveld? Dan is het mogelijk dat er vanuit een Career Day, studievereniging of cursus met een groep studenten een bezoek aan uw organisatie wordt gebracht. Studenten krijgen een presentatie, rondleiding en soms zelfs een case study voorgeschoteld. De inhoud is maatwerk en sluit aan bij uw wensen en die van de groep studenten (wat is voor de groep de aanleiding om uw organisatie te bezoeken).

Opdrachtgever Denktank

In het derde bachelorjaar volgen alle studenten naast hun hoofdonderwijs een thematische minor. In het thema dat zij gekozen hebben voeren zij in een groep (6-8 studenten) gedurende een semester (september– december / februari – mei) een opdracht voor een organisatie uit. Voorwaarde is dat de opdracht in lijn is met het thema van de minor en dat u als opdrachtgever ongeveer 8 uur begeleiding kunt geven in deze periode middels vier à vijf  contactmomenten. Het eindproduct van de opdracht bepaalt u en in het uitwerken van het vraagstuk wordt u geholpen door de coördinator denktank opdrachten van de faculteit. Met weinig tijdsinvestering heeft u gemiddeld zo’n 1800 – 2000 uur onderzoekscapaciteit tot uw beschikking.

Talent leren kennen op banenbeurzen/markten

Medio april wordt de Arts Career Week georganiseerd. Een facultair career event dat meerdere dagen beslaat en we studenten op diverse manieren in contact willen brengen met het werkveld en hen willen helpen bij hun oriëntatie op de arbeidsmarkt. Het programma wordt jaarlijks gemaakt. Naar verwachting staat in april 2023 een matchingsevent/ banenbeurs/ banenmarkt op het programma. Heeft u mogelijk interesse? Schroom dan niet om via de contactbutton een afspraakverzoek of informatie aanvraag te doen. Houd in gedachten dat het gaat om de werkvelden die bij de faculteit der Letteren horen.