Zoek in de site...

11 november: Symposium 'De grenzen van literatuur'

Wat als we leerlingen in de lessen verhaalanalyse zelf inspraak geven in de teksten waarop de literaire theorie wordt toegepast? Kun je literaire begrippen oefenen aan de hand van een jeugdthriller, en werkt het motiverend voor leerlingen in 4 havo en 4 vwo als de genres die zij graag lezen een plaats krijgen in de lessen verhaalanalyse?

Zulke vragen stonden centraal in het door NRO gefinancierde project Grensverleggend literatuuronderwijs: naar een literatuurdidactiek die rechtdoet aan de leesvoorkeuren van leerlingen. Tijdens het symposium De grenzen van literatuur op vrijdagmiddag 11 november 2022 worden de resultaten van dit onderzoeksproject gepresenteerd door de betrokken onderzoekers, de deelnemende docenten én de leerlingen die de ontwikkelde lessenreeks volgden.

Interessant voor taaldocenten, leesconsulenten, onderwijsonderzoekers, letterkundigen en vakdidactici. Deelname is gratis, maar schrijf je wel vooraf in - er geldt een maximumcapaciteit. Aanmelden kan tot en met uiterlijk 27 oktober.

Programma
Locatie: Theaterzaal C, Radboud Universiteit Nijmegen.

12.30-13.00 Inloop
13.00-13.15 Opening door dr. Jeroen Dera
13.15-13.50 Uiteenzetting van de doelstellingen van het project en de ontwikkelde didactiek door prof.dr. Helma van Lierop-Debrauwer
13.50-14.20 Panelgesprek over de ervaringen met de lessenreeks De grenzen van literatuur, met Erica Beerens, Riemke Boonstra, Miriam Piters en Maartje Vosters
14.20-14.40 Pauze
14.40-15.05 Zelf aan de slag met de lessenreeks De grenzen van literatuur, onder leiding van dr. Jeroen Dera
15.05-15.25 Panelgesprek met leerlingen over hun ervaringen met de lessenreeks
15.25-16.00 Presentatie van de resultaten en conclusies van het project door dr. Jeroen Dera, prof.dr. Helma van Lierop-Debrauwer en dr. Yke Schotanus
16.00 Afsluiting en borrel