35 jaar lustrum faculteit der managementwetenschappen
35 jaar lustrum faculteit der managementwetenschappen

Lustrumthema: door een andere bril

De Faculteit der Managementwetenschappen biedt onderdak aan een unieke, krachtige combinatie van interdisciplinair onderzoek, met impact op het onderwijs en de praktijk van het management. Samen werken we aan ‘responsible governance for sustainable societies’. Een interdisciplinaire blik is voor de faculteit heel belangrijk. We bekijken zaken vanuit een ander perspectief. Het jubileumthema voor de faculteit is daarom in 2023 ‘Door een andere bril’.