Marc Davidson over milieufilosofie

Portretfoto Marc Davidson
Om milieu- en duurzaamheidsbeleid vorm te geven, heb je antwoord nodig op morele vragen.
Naam
Marc Davidson

Milieuproblemen zoals klimaatverandering aanpakken is niet zozeer een vraag naar onze capaciteit en middelen. Het ontbreekt ons namelijk niet aan de technische mogelijkheden. Het is gewoon een wilsvraag: we weten het, we kunnen het, maar we doen het niet! Waarom niet? Dat kun je niet binnen de natuurkunde beantwoorden.

Belangrijke vragen binnen de milieufilosofie zijn hoe de huidige problemen zijn ontstaan en hoe we op die problemen behoren te reageren. Ethiek speelt dus een belangrijke rol. Het gaat dan om vraagstukken als: Waarom zouden we ons bekommeren om toekomstige generaties? Wat betekent de natuur voor ons en waarom zouden we die beschermen? Wat is een rechtvaardige verdeling van de kosten en baten van milieubeleid over de bevolking, zowel nationaal als internationaal? Om milieu- en duurzaamheidsbeleid vorm te geven, heb je antwoord nodig op morele vragen. Natuurwetenschappers kunnen daarbij niet helpen, daarvoor heb je echt filosofen nodig. Er wordt wel eens gedacht dat ethiek enkel het terrein is van politici of dominees. Maar juist handelen vraagt om filosofische reflectie. Hoewel er niet maar één goed antwoord bestaat, zijn er wel degelijk betere en slechtere antwoorden.