Romeins Masker Veur Lent, Nijmegen
Romeins Masker Veur Lent, Nijmegen

Masterprofiel Erfgoedbeleid

Ben jij geïnteresseerd in vraagstukken en kwesties rondom erfgoed? Wil je naast je masterspecialisatie je verdiepen in erfgoed en het beleid daaromheen? Dan is het masterprofiel Erfgoedbeleid mogelijk een interessante toevoeging aan je masteropleiding.

Iets voor jou?

  • Het profiel Erfgoedbeleid is een verdieping binnen de masters Geschiedenis en Actualiteit, Ancient and Medieval Mediterranean Worlds, Kunstgeschiedenis, Kunstbeleid en Kunstbedrijf, Klassieke Cultuur en Literair Bedrijf.
  • Door het profiel Erfgoedbeleid toe te voegen aan je masterprogramma geef je een extra accent aan je opleiding. Je verdiept je in erfgoedvraagstukken van overheden en musea.
  • Aan de hand van een praktijkopdracht bereid je jezelf voor op een loopbaan bij bijvoorbeeld musea, gemeentes, provincies of erfgoedcentra.
  • Je leert erfgoedkwesties bekijken vanuit verschillende perspectieven door samen te werken met studenten van verschillende achtergronden/opleidingen.
  • Je ontvangt een ondertekend getuigschrift bij je diploma als bewijs voor het succesvol afronden van dit profiel.

 

Wat is een masterprofiel?

Met een masterprofiel geef je een extra, thematisch accent aan je masterspecialisatie. Samen met studenten van andere opleidingen kijk je vanuit verschillende perspectieven naar één bepaald thema in verschillende cursussen. Ook schrijf je je masterscriptie over een onderwerp gerelateerd aan het masterprofiel. Als je het masterprofiel succesvol afrondt, krijg je bij je diploma een getuigschrift.

Wat ga je leren?

Het masterprofiel Erfgoedbeleid bestaat uit drie componenten. Je volgt twee vakken van 5 EC en je schrijft je masterscriptie rondom erfgoed(beleid) binnen jouw vakgebied. Deze vakken volg je samen met studenten van verschillende masterspecialisaties.

Erfgoed: beleid & bestuur

In de cursus Erfgoed: beleid & bestuur werk je aan een theoretische basis die je nodig hebt bij een baan in de erfgoedsector. Je leert welke partijen een rol spelen in het erfgoedveld en wat hun drijfveren, behoeftes en beweegredenen zijn. Daarnaast denk je ook kritisch mee over het beleid achter erfgoed. Je leert de structuur van de erfgoedsector kennen, naast de verschillende wettelijke en bestuurlijke instrumenten die daarin gebruikt worden.

Erfgoed in de praktijk

In de cursus Erfgoed in de praktijk pas je de kennis van Erfgoed: beleid & bestuur toe op een casus uit het werkveld. In opdracht van een erfgoedinstelling werk je in groepsverband aan een advies en actieplan voor uiteenlopende uitdagingen waarmee de instelling geconfronteerd wordt. Je leert zo de werkwijze van een erfgoedinstelling kennen, maar ook hoe theoretische kennis en inzichten vertaald kunnen worden naar de erfgoedpraktijk.

Masterscriptie Erfgoedbeleid

Je schrijft je scriptie over een onderwerp dat zowel te maken heeft met jouw masterspecialisatie als met erfgoed.

Na je master

Na afronding van je master met dit profiel ben je in staat om antwoorden te formuleren op vragen rondom erfgoed, bijvoorbeeld: Hoe om te gaan met standbeelden van betwiste 'helden'? Onder welke condities moeten bepaalde kunstobjecten teruggegeven worden aan het land van herkomst? Hoe kunnen we het traditionele collectie-aanbod van kunst- en literatuurinstellingen beter leefbaar maken voor diverse doelgroepen van vandaag en morgen? Je krijgt inzicht in de complexiteit en gevoeligheden van deze zaken en bent in staat om hier met de juiste toon beleid op te formuleren.

Erfgoedbeleid

Wat kun je ermee?

Vanuit het werkveld – musea, gemeenten, provincies, erfgoedcentra e.d. – is er in toenemende mate behoefte aan professionals die zich buigen over kwesties rondom erfgoed, zowel op regionaal, nationaal als internationaal vlak. Na je master met deze profilering heb je het gereedschap en de bagage om over erfgoedkwesties te adviseren en hiermee uitvoerend aan de slag te gaan. Je bent in staat om complexe vraagstukken rondom erfgoed te analyseren, hierop te reflecteren en aanbevelingen te doen hoe organisaties hiermee om kunnen gaan. 

Toelating en inschrijving

Om het masterprofiel Erfgoedbeleid te kunnen afronden, moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • Je moet ingeschreven staan voor één van de volgende masterspecialisaties: Ancient and Medieval Mediterranean Worlds, Geschiedenis en Actualiteit, Klassieke Cultuur, Kunstbeleid en Kunstbedrijf, Kunstgeschiedenis of Literair Bedrijf.
  • Je moet de cursussen van het masterprofiel (Erfgoed: beleid & bestuur en Erfgoed in de praktijk) volgen en je scriptie over erfgoed(beleid) schrijven.

Wanneer je deze cursussen succesvol afrondt en je masterscriptie over erfgoed(beleid) met een voldoende is afgerond, zal het certificaat voor het masterprofiel worden toegevoegd als supplement aan je masterdiploma.

Vragen over het masterprofiel Erfgoedbeleid?

De studieadviseur van jouw masteropleiding helpt je graag verder. Je vindt de contactinformatie op de opleidingspagina van de master onder het kopje Contact.

Organisatieonderdeel