Zoek in de site...

Registratie

Door onderstaand formulier in te vullen registreert u uw team voor het Wiskundetoernooi 2015.

U kunt uw team alleen registreren als u beschikt over uw teamcode. Deze is u per e-mail toegestuurd. Mocht u hier niet meer over beschikken, stuurt u dan a.u.b. een e-mail naar toernooi@math.ru.nl.

Helaas is, in tegenstelling tot wat in eerdere berichten vermeld werd, de optie "automatisch incasso" komen te vervallen in verband met nieuwe regelgeving binnen de Radboud Universiteit. U kunt nu alleen nog betalen door zelf over te maken. Dit kan op IBAN-rekeningnummer NL08ABNA0231247834 t.n.v. Stg. KU Radboud Universiteit Nijmegen. Vermeld hierbij het volgende kenmerk: 62000983 (Teamnummer).

Wij vragen u bij het kopje "Tel.nr. begeleider" het telefoonnummer van de begeleidende docent in te vullen, zodat we op 25 september deze begeleider kunnen bereiken in plaats van alleen de school.

Vul het formulier pas in als er bekend is welke leerlingen u afvaardigt. Incomplete registraties zullen niet in behandeling worden genomen. De registratiedeadline is gezet op 11 september 2015.

Registratieformulier