Zoek in de site...

Aanmelden

De inschrijvingen zijn geopend vanaf 6 mei 2019

Wij zijn strikt gehouden aan het maximum van 100 deelnemende teams en streven naar een zo breed mogelijke aanwezigheid van scholen. Per school kunnen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, één of twee teams deelnemen. De organisatie verwacht dat een school met elk team een afzonderlijke begeleider stuurt en dat zij gedurende het toernooi inzetbaar zijn als juryleden. De organisatie beslist rond juni door middel van loting over het aantal teams dat per school toegelaten kan worden.

Inschrijfgeld per team is € 60. Na definitieve toelating zal er contact worden opgenomen over de betaling van het inschrijfgeld. Daarnaast krijgt u bericht over verdere registratie; daarbij hoeven ook pas de namen van de teamleden opgegeven worden.

De aanmeldingen zijn nu gesloten.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging via de mail. Indien u deze niet heeft ontvangen, neemt u dan contact op met de Toernooidirectie via toernooi@math.ru.nl.